Cerca:

Mitjà:

Any:

CAP DESNONAMENT A LA LLOTJA DE PESCADORS

2016-08-01Publicat per:
Sarrià: Li demanaria al Sr. Novo que no diga mentides als veïns, ja que va ser el PP qui va planificar derrocar la Llotja de Pescadors en el PEPRI de 2001 i desnonar als veïns.
El regidor de Desenvolupament Urbà i Habitatge ha criticat hui les declaracions d'Alfonso Novo, anterior regidor d'urbanisme de l'Ajuntament, qui assegura que l'Ajuntament “vol desnonar a les famílies de la Llotja de Pescadors”, ja que són absolutament falses. “L'única cosa que es pretén és recuperar una titularitat municipal que ha estat durant anys sense regularitzar-se, i l'edifici dels quals va ser cedit en el seu moment a la Marina Auxiliant per a activitats pròpies d'aquesta entitat

Per a Sarrià les declaracions de Alfonso Novo són un insult a la intel·ligència i obeeixen a un comportament hipòcrita, ja que va ser el PP l'any 2001, quan va aprovar el PEPRI del Cabanyal, suspès per espoli, qui plantejava ampliar la gran avinguda de Blasco Ibáñez derrocant més d'1.600 cases i expulsant als veïns, entre elles la Llotja de Pescadors, a la qual va eliminar la seua màxima protecció en el catàleg del Pla Especial del Passeig Marítim per a derrocar-la i desnonar als veïns.

Posteriorment, en la modificació del planejament van mantenir la Llotja de Pescadors amb la seua protecció, però la grafiaren com a Centre Cultural, per la qual cosa també en esta segona situació, sent regidor d'urbanisme el Sr. Novo, els veïns hagueren sigut expulsats dels seus habitatges.

L'actual Govern Municipal està actuant en defensa de l'interès general recuperant unes propietats que corresponen a tots els ciutadans, i mantenint l'ús residència perquè els veïns no es veuen afectats.

Sarrià ha recordat que ja s'està treballant en els projectes per a la rehabilitació de la Llotja de Pescadors, per a realitzar les obres quan culmine este procés de recuperació de la titularitat. “Una obra de gran envergadura que posarà en valor patrimonial un edifici emblemàtic de la ciutat amb més de 100 anys d’història”.

El 1990 el Pla Especial del Passeig marítim proteia la Llotja de Pescadors del Cabanyal amb el màxim nivell,i el PP ha intentat durant15 anys el seu enderrocament.

<- Volver a Prensa