Cerca:

Mitjà:

Any:

Vídeo: El soroll al Cabanyal. Pels Drets Fonamentals

2016-10-05Publicat per:
Les condicions que estan sofrint les persones que viuen en determinades zones del Cabanyal i del Canyamelar

Vídeos que han gravat veïnes i veïns amb els seus mòbils.

La imatge no té tota la qualitat que ens agradaria, els recursos tecnològics son escassos, es grava darrere de cortines o persianes, falta la llum. Podun donar-vos una idea aproximada de la realitat que s’està vivint qualsevol hora del dia o de la nit. Dona igual que siguen les 4 del vespre que les 2 de la matinada. En qualsevol moment el soroll entra en les cases.

Les condicions de vida de les famílies que estan sofrint esta situació ha empitjorat, hi ha arribat a un punt en el que ja està en joc la salut psíquica i física, l’equilibri familiar i la convivència social.

Ens hem decidit a fer públic el vídeo per a que entengueu que és el que reivindiquem. Que volem dir quan parlem de que no es respecten els nostres drets fonamentals: el dret a la intimitat del domicili particular, dret a un medi ambient sa, dret al descans, dret a la salut psíquica i física.

Demanem la vostra solidaritat davant els poder públics perquè:

1. Els poders públics (i, en particular, les administracions competents) han de promoure canvis en les pràctiques socials que originen la contaminació acústica i impulsar la conscienciació de la societat sobre les seues pernicioses conseqüències per a la ciutadania, mitjançant l'educació escolar i campanyes formatives i informatives dirigides a sensibilitzar a la població. El soroll ha de ser tractat com un problema d'entitat que afecta seriosament a la qualitat de vida de les persones.
2. La garantia del dret a un medi ambient adequat en els espais rural i urbà i, de manera singular, en els habitatges, exigeix que els poders públics siguen conscients i assumisquen la seua funció pública de control ambiental de la contaminació acústica, qualsevol que siga el focus emissor que l'origine, quan se superen els límits establits per les normes. El exercici d'aquesta funció pública, com a expressió d'una bona administració al servei de la ciutadania, ha de tenir com a objectiu irrenunciable garantir el dret a un domicili lliure de sorolls que permeta als seus residents gaudir del seu dret al descans.
https://www.youtube.com/watch?v=GM3...


<- Volver a Prensa