Cerca:

Mitjà:

Any:

El Ministeri de Cultura obri un expedient per a investigar la denúncia realitzada per EUPV sobre la il•legalitat d’un vial incompatible amb el nou PEPRI del Cabanyal

2014-12-15Publicat per:
El portaveu del grup municipal d’Esquerra Unida, Amadeu Sanchis, ha anunciat hui que el Ministeri de Cultura ha obert un expedient amb l’objectiu d’investigar els fets denunciats per la formació d’esquerres a la fi de 2012 respecte a l’execució d’una obra de nova ordenació, concretament un vial des del carrer Doctor Lluch en direcció al mar, que no arriba a cap part i que, a més, resulta incompatible amb el nou PEPRI del Cabanyal proposat per l’Ajuntament.

Sanchis ha explicat que amb data de 30 d’abril de 2010 l’Ajuntament de València interpreta l’Ordre CUL/3631/2009, de 29 de desembre, per la qual el Ministeri de Cultura declara que el PEPRI determina l’espoli del barri, mitjançant una circular elaborada per la Secretaria de l’Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Qualitat Urbana concloent el següent: “No procedeix autoritzar obres d’ordenació, ni de construcció que impliquen l’execució del PEPRI declarat acte d’espoli pel Ministeri de Cultura”.

Malgrat açò, mentre el Consistori denegava llicències de rehabilitació d’edificis que no estaven afectats pel futur pla per estar fóra de l’àmbit on es planteja modificar l’ordenació existent, a l’agost de 2012 l’Ajuntament de València va executar un vial que no es contempla en el PGOU de València, sinó en el PEPRI anul·lat, i que no pot executar-se per ordre expressa de l’Ordre CUL/3631/2009.

Mesos després, EU va denunciar aqueixes obres davant el Ministeri de Cultura un parell de vegades sense que hi haguera resposta per part d’aquest organisme i, per açò, “vam tornar a insistir en aquest tema el 30 de juny del present any i el 24 de novembre el Ministeri acorda iniciar l’expedient per a investigar els fets denunciats, sol·licitant a aquest efecte informes a l’Ajuntament i Generalitat”, ha dit el regidor.

“Des d’Esquerra Unida considerem que s’ha produït la il·legalitat d’incompliment de paralitzar l’execució del PEPRI declarat espoli pel Ministeri de Cultura i, per tant, s’ha executat una obra il·legal”, ha afirmat Sanchis, qui ha afegit que tampoc “ens podem oblidar de la inutilitat de la despesa d’execució d’unes obres que el mateix Ajuntament declara fora d’ordenació en el nou PEPRI proposat, per la qual cosa hauran d’eliminar-se a costa del pressupost municipal”.

<- Volver a Prensa