Cerca:

Mitjà:

Any:

La formació d’esquerres registra un total de set al·legacions contra un Pla que és “inviable econòmicament”

Esquerra Unida demana la retirada del PEPRI del Cabanyal al no comptar amb Avaluació Ambiental Estratègica favorable

2014-09-18Publicat per:
El portaveu del grup municipal d’Esquerra Unida, Amadeu Sanchis, ha comparegut en roda de premsa per a presentar les set al·legacions que la formació d’esquerres ha presentat a la modificació-adaptació del PEPRI del Cabanyal-Canyamelar i en les quals sol·licita que es retire aquest nou Pla i siga substituït per un altre que siga respectuós amb l’article 21.3 de la Llei de Patrimoni Històric Español (LPHE) “en honor d’evitar una pèrdua de temps i diners públics en un projecte que, donat el seu contingut, no pot tenir un altre final que la declaració de nul·litat pels tribunals competents”.

El fet que aquest nou Pla produeix una afecció patrimonial de la qual es dedueix que segueix determinant espoli, la superioritat de la LPHE enfront de la Llei de Patrimoni de la Comunitat Valenciana, la jurisprudència creada per la sentència del juny passat del Tribunal Constitucional contra 10 articles de la Llei de Patrimoni Històric de la Comunitat de Madrid, la inviabilitat econòmica o la manca de la preceptiva Avaluació Ambiental Estratègica constitueixen la base de les al·legacions d’EUPV en contra del polèmic PEPRI.

L’edil ha començat la seua argumentació per l’últim punt pel fet que el Pla Especial de Protecció i Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar no compte amb la preceptiva Avaluació Ambiental Estratègica (EAE). En concret, Amadeu Sanchis ha explicat que la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient va adoptar el 21 de juliol de 2014 no sotmetre a EAE la modificació del PEPRI per considerar que no té efectes significatius en el medi ambient.

“Des d’EU considerem que aquest acord resulta contrari a la doctrina legal que estableix la necessitat d’EAE a projectes urbanístics que, àdhuc afectant a sòl urbà, necessiten d’aquest document i, per tant, creiem que el PEPRI ha de retirar-se mentre no compte amb Avaluació Ambiental Estratègica favorable”, ha afirmat el regidor.

Així mateix, un altre dels arguments esgrimits per la formació d’esquerres en les seues al·legacions se centra en el fet que l’article 39.2 de la LPCV estableix un règim jurídic més permissiu que l’establit en l’article 21.3 de la LPHE i, per açò, incorre en inconstitucionalitat perquè rebaixa el nivell de protecció. Segons Sanchis, “tractar de justificar la legalitat del nou Pla a l’empara de l’article 39.2 de la LPCV suposa incórrer en invasió de competències exclusives que el Govern Central té en matèria d’espoli del patrimoni cultural”.

Invasió de competències

En aquesta mateixa línia se centra una altra al·legació referida a la sentència recent del Tribunal Constitucional i la jurisprudència del qual és aplicable al cas del PEPRI del Cabanyal. El TC estima que en la mesura que les lleis autonòmiques rebaixen el nivell de protecció establit en la Llei de Patrimoni Històric Español (LPHE) incorren en nul·litat per envair les competències en matèria d’espoli, que la Constitució Espanyola reserva en exclusiva al govern central i, per açò, davant el recurs d’inconstitucionalitat presentat contra 10 articles de la Llei 3/2013 de 18 de juny de Patrimoni Històric de la Comunitat de Madrid, declara la nul·litat de 8.

Finalment, i no menys important, EUPV al·lega respecte a la inviabilitat econòmica del PEPRI. “Com quedarà acreditat en el moment procedimental corresponent, el Pla manca de viabilitat econòmica, entre altres coses, perquè a l’hora de valorar les expropiacions reconeixen un aprofitament tipus molt inferior al que des de fa anys li ve indicant el Tribunal Suprem al mateix Ajuntament de València”, ha conclòs l’edil.

<- Volver a Prensa