Cerca:

Mitjà:

Any:

Compromís exigeix la retirada del punt sis de l’ordre dia del Ple del dia 25 de juliol per la conculcació del dret a la informació

2014-07-26Publicat per:
L’equip de govern de Barberà ha vulnerat el dret d’informació al no donar als regidors la informació integra de l’adaptació del PEPRI del Cabanyal

Des de la regidoria d’urbanisme no s’ha remés l’informe de sostenibilitat econòmica fins el dia 24 de juliol

Compromís ha exigit la retirada del punt sis de l’ordre del dia del Ple, que tractarà l’adaptació del PEPRI del Cabanyal,i que es retrotraguen els seus efectes al moment anterior a la convocatòria de la comissió d’urbanisme, per a que els regidors puguen dictaminar amb el coneixement íntegre de tota la documentació tal com disposa la llei.

L’article 23 de la Constitució, dins dels drets fonamentals, consagra el dret a la informació i la Llei de Bases del Règim Local establix que a les comissions i plenaris: “la documentació integra dels assumptes inclosos en l’ordre del dia que haurà de servir de base al debat i en el seu cas votació, haurà de figurar a disposició dels regidors i regidores des del mateix dia de la convocatòria en la secretària de la corporació”.

A la convocatòria de la comissió d’urbanisme prevista per al dia 22 de juliol no constava la documentació integra sobre l’adaptació del PEPRI del Cabanyal,al només presentar l’última pàgina de l’informe de sostenibilitat econòmica de l’adaptació. Des de Compromís es van assabentar el dimecres d’esta vulneració del drets fonamentals i va demanar al president de la comissió d’urbanisme que enviarà les pàgines que faltaven, de la primera a la setena, del total d’huit. Finalment este matí de la secretària municipal han enviat la documentació completa, dos dies després de la celebració de la comissió d’urbanisme i un dia abans del Ple de juliol.

Una vegada revisat l’informe de sostenibilitat des de Compromís han detectat diferents errors de forma en quant a les xifres i les sumes aportades. En la pàgina cinc i sis de l’apartat dels ingressos derivats de la venda d’immobles no coincidixen els imports i superfícies del text amb els del quadre, a més la suma dels imports de les vivendes en venda i dels locals comercials no és correcta, quan a l’informe parla de 24,6 milions hauria de ser 30, 1 milions d’euros. El preu de venda de les vivendes a 1819,2 €/m2 és desproporcionat, ja que es correspon més al preu de mercat del centre de València que al del barri del Cabanyal.

A les conclusions de la pàgina 8, l’única que es va enviar amb la convocatòria de la comissió el sumatori de les despeses del balanç hauria de ser de 44,6 milions d’euros, quan parla de 29,4 milions d’euros. Este error de càlcul altera considerablement el resultat ja que suposa unes perdudes de 14,46 milions d’euros inicials de l’adaptació del PEPRI.

Joan Ribó, portaveu de Compromís, ha declarat: “L’ocultació de la informació per part de l’equip de govern de Barberà als grups de l’oposició és una burla a l’estat de dret. Si a més quan revisem la informació trobem errors de càlcul bàsics que alteren el resultat de l’informe, ens fa pensar que esta falta de transparència no és una casualitat, si no tot el contrari és premeditada. Des de Compromís anem a sol·licitar la nul·litat de la comissió d’urbanisme del passat dimarts pel que exigim a l’alcaldessa que retire el punt sis, sobre la modificació del PEPRI del Cabanyal, de l’ordre del dia del Ple del dia 25 de juliol”.

<- Volver a Prensa