Cerca:

Mitjà:

Any:

Esquerra Unida qualifica d’escandalosa la paralització de les obres de rehabilitació municipal en El Casinet

2014-07-11Publicat per:
El portaveu del grup municipal d’Esquerra Unida, Amadeu Sanchis, s’ha mostrat molt crític i ha valorat com fora de tota legalitat que l’equip de govern del PP s’empare en l’Ordre del Ministeri de Cultura que protegeix i blinda l’estructura urbana del Cabanyal per a frenar unes obres de rehabilitació d’un edifici emblemàtic del barri com és el del Casinet. L’edil ha indicat no entendre com el mateix equip de govern del PP aprova hui en Junta de Govern Local el projecte bàsic i d’execució d’aquest edifici, i, al mateix temps, en aquest expedient també, entén suspesa la posterior licitació i execució de les obres, les quines haurien d’haver-se realitzat ja fa diversos anys.

Sanchis ha declarat que bloquejar aquesta inversió promesa “és un escàndol i no té precedents”. “Com és possible que el mateix equip governe aprove tècnicament el projecte i al mateix temps ho paralitze recolzant-se en una Ordre Ministerial?”, s’ha preguntat el regidor de la formació d’esquerres.

El dirigent local ha continuat la seua crítica en assenyalar que es tracta d’un cas més de paralització objectiva del barri, “paràlisi induïda no per l’Ordre del Ministeri de Cultura, com addueix el govern popular, sinó per la seua pròpia estratègia de mantenir al barri paralitzat sense concedir llicències de rehabilitació i activitats”. Igualment, ha afegit que aquesta actuació demostra que l’esborrany de Pla que va anunciar Rita Barberá el passat 20 de juny “no contempla, ni des de lluny, alçar la prohibició de llicències que fins a aqueix moment ha realitzat el PP”.

Segons s’arreplega en el propi expedient, es preveia la rehabilitació integral de l’edifici per a recuperar aspectes formals, espacials i estructurals originals, intervenint principalment en façanes, estructura, cobertes i redistribució d’espais. Així mateix, també estava previst dotar a l’edifici d’una sala d’assajos amb tarima, cinc aules ensenyament instrumental individual, un aula ensenyament no instrumental, un despatx d’administració, una sala polivalent, espais de magatzematge i condícies.

Conveni en 2009

Aquest projecte sorgeix com a conseqüència del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de València i la Societat Musical Unió de Pescadors signat en 2009 per a les obres de rehabilitació de l’edifici i escola de música situat en el carrer José Benlliure, 272, conegut com El Casinet, seu de la Societat Musical Unió de Pescadors, fundada en 1926. De fet, també s’arreplega en l’expedient que aquest emblemàtic edifici ja es trobava en 2009 molt deteriorat, tant externa com internament, requerint una rehabilitació a la qual la Societat Musical Unió de Pescadors, entitat sense ànim de lucre, no podia fer front.

Davant aquesta situació, l’Ajuntament va considerar procedent la signatura d’aquest conveni i, per açò, “considerant acreditades raons suficients d’interès social que ho justifiquen, es va proposar la concessió directa d’una subvenció per l’import màxim d’1.250.000 euros amb càrrec als Pressupostos municipals de 2009, 2010 i 2011, a raó de 50.000 euros l’any 2009 i 600.000 euros en cadascuna de les anualitats 2010 i 2011, que seran destinats al pagament de la redacció del projecte, de les factures, rebuts o documents anàlegs per estudis complementaris, tributs, honoraris tècnics i certificacions de les obres de rehabilitació de l’edifici que es gestionaran per AUMSA”, segons indica l’informe.

<- Volver a Prensa