Cerca:

Mitjà:

Any:

Compromís acusa al PP de vulnerar la Constitució en els immobles públics ocupats del Cabanyal

2014-07-10Publicat per:
Compromís ha presentat en diverses ocasions preguntes al Ple demanant una estimació d’ocupacions d’immobles públics en el Cabanyal a instàncies del veïnat.
Compromís ha presentat en desembre de 2013 i juny i juliol de 2014 preguntes per saber una estimació d’immobles públics, molts d’ells pertanyents a l’Ajuntament, que estan siguent ocupats al barri de Cabanyal, i la seua ubicació per noms de carrer, número de portal i porta.

La resposta d’Alfonso Grau ha sigut sempre la de negar a Compromís esta informació. En l’última resposta que el el portaveu del grup popular li ha donat a Joan Ribó, portaveu de Compromís, diu: “No se aportan los listados de dichas propiedades pertencientes al Ayuntamiento o al Plan Cabanyal-Canyameral en evitación de acciones posteriores i en virtud de la Ley Orgànica de Proteccion de Datos. Los pueden solicitar en el Registro de la Propiedad correspondiente”.

Des de Compromís es considera que la denegació de la informació sol·licitada suposa incórrer en vulneració de l’art. 23 de la Constitució espanyola, de la mateixa manera que suposa vulnerar tant l’art. 77 LBRL com els articles 14 a 16 del ROF.

El fet que es pretenguen emparar-se, com és ja costum, en la LOPD per denegar il·legítimament accés a informació que ells mateixos reconeixen que és d’accés públic a través d’un registre, suposa incórrer en una seriosa incoherència jurídica.

En qualsevol cas resulta obvi que no estem davant informació emparada per la LOPD, en tractar-se de béns immobles de titularitat pública.

A més d’això, Joan Ribó ha criticat al Partit Popular per fer una acusació velada a Compromís, quan parlen de “evitación de acciones posteriores”. Per eixe motiu, Compromís li ha preguntat a què tipus d’accions es referix i a quin subjecte o subjectes fa referència el senyor Alfonso Grau en la seua resposta.

<- Volver a Prensa