Cerca:

Mitjà:

Any:

El govern del PP carrega la rehabilitació d’un immoble danyat per Cabanyal 2010 a la seua propietària

2014-03-21Publicat per:
El portaveu del grup municipal d’Esquerra Unida, Amadeu Sanchis, ha afirmat que la decisió de la Regidoria d’Urbanisme de retirar el seu compromís de rehabilitar l’immoble situat en el carrer Escalant, 202, és un autèntic despropòsit, ja que es va fer malgrat haver signat un compromís a través de la mercantil Cabanyal 2010 S.A. (actualment Pla Cabanyal-Canyamelar S.A) d’assumir tots els costos. Segons ha pogut saber Esquerra Unida, la comissió d’Urbanisme adonarà dilluns pròxim d’un expedient en el qual l’Ajuntament de València ha ordenat a la propietat d’un immoble situat en el número 202 del carrer Escalant, en el barri del Cabanyal, al fet que en el termini màxim d’un mes es duguen a terme les obres necessàries per a adoptar les mesures precautòries d’urgent adopció i que consisteixen en l’apuntalament de l’edifici, la col·locació de sis contraforts i l’estabilització de l’ampit amb un cost que ascendeix a 10.543 euros. Així mateix, s’acorda que si transcorregut aquest termini no s’han executat les obres es procedirà a la imposició d’una multa coercitiva o execució subsidiària per la pròpia administració municipal, amb posterior càrrec a la propietat.

Així, Sanchis ha denunciat com en un termini de quatre anys l’equip de govern ha modificat el que en el seu moment va ser un acord mitjançant el qual la mercantil Cabanyal 2010 S.A. i la propietat privada decideixen que l’execució puntual de les obres de fitació, amb la finalitat de consolidar l’estructura de l’immoble i tapiat de la zona afectada per a evitar l’accés a la mateixa, va a ser realitzada per Cabanyal 2010 S.A. i que dita mercantil també serà la que assumirà tots els costos.

Tan sols dos mesos després, al desembre de 2009, l’Ajuntament va requerir a la propietat per a la realització de les obres de conservació de l’edifici i aquesta va presentar al·legacions a aquest requeriment explicant que l’estat actual de l’immoble era hagut d’en gran part a les demolicions dels edificis confrontants del carrer Escalant, 200 i 204, realitzats per l’empresa Cabanyal 2010 S. A. en els mesos d’agost i setembre de 2009. “En derrocar-se aquests dos edificis es van provocar danys en el número 202, i davant la falta de resposta d’aquesta mercantil, la propietat va sol·licitar un acta notarial per a demostrar els danys causats en les mitgeres en ocasió de les demolicions han de ser reparats pels causants del mateix i que no és un altre que l’empresa municipal”, ha explicat el regidor de la formació d’esquerres.

De fet, la propietat en les seues al·legacions recorda que una prova evident que els danys que pateix l’habitatge van ser causats per la mercantil pública Cabanyal 2010 S.A. és que per aquesta es va formular compromís de reparació subscrit el dia 16 d’octubre de 2009. Per a EU és cridaner que la pròpia propietat assenyale també en les seues al·legacions que “resulta especialment lamentable que l’Ajuntament de València utilitze com a mètode de coacció la tramitació d’un expedient d’ordre d’execució d’obres com a mecanisme per a forçar la gestió urbanística de la zona perquè l’immoble en qüestió està subjecte a expedient de gestió que comporta la seua demolició i desaparició i, per tant, l’ordre d’execució amb la finalitat de garantir les condicions de conservació de l’edifici resulta com menys incompressible”, segons s’indica literalment.

Per a Sanchis, “açò és una prova més de quin ha sigut la forma de com el PP ha vingut gestionant els problemes urbanístics del barri del Cabanyal on els enderrocaments s’anaven produint fruit de l’aplicació d’un PEPRI que la justícia i el govern de l’Estat han acabat declarant nul alhora que evidenciava que el seu objectiu únic era la destrucció i l’enderrocament d’immobles”. “La rehabilitació –ha afegit- estava tan lluny que, com demostra aquest cas, fins i tot els costos ja no van a ser assumits per la mercantil Pla Cabanyal-Canyamelar creada per l’Ajuntament a aquest efecte, és a dir, per al desenvolupament del PEPRI”.

<- Volver a Prensa