Cerca:

Mitjà:

Any:

Nou Manifest

Nota de Premsa

2014-01-20Publicat per:
L'assemblea de la Plataforma Salvem El Cabanyal, davant de la nova situació polític - administrativa en la que es troba el PEPRI del Cabanyal després de l'acord firmat entre El Govern d'Espanya i la Generalitat Valenciana, que obliga a l'Ajuntament de València a promoure una adaptació del Pla Especial de Protecció i Reforma Interior (PEPRI),

ACORDA:

1.- Sol·licitar ser rebuts pel Ministeri de Cultura, Conselleria de Cultura i Ajuntament de València per a poder presentar-los les nostres propostes i projectes per al barri. Perquè creiem que per a un bon fi de la nova etapa que ara comença, és imprescindible un canvi en el mètode de treball aplicat per l'Ajuntament de València per a l'aprovació del PEPRI del Cabanyal (procés que es va iniciar en 1997). És imprescindible que abans de que es prenguen noves decisions que ens afecten directament, s'obriga un procés en què estiga garantida la participació de tots els agents polítics i socials de la ciutat i del barri en especial.

2.- Aprovar el nou manifest de la Plataforma que recull els punts essencials dels nostres objectius i reivindicacions.

3.- Convocar Assemblea General per als primers dies de febrer.

4.- Proposar una mobilització general i unitària que reivindique en el carrer:
a) Participació ciutadana en la presa de decisions.
b) Que la conservació dels valors que van motivar la protecció del Conjunt Històric del Cabanyal - Canyamelar - Cap de França siguen els motors que impulsen la seua regeneració i revitalització.

<- Volver a Prensa