Cerca:

Mitjà:

Any:

La publicació de l’acord de la Comissió Estat-Generalitat confirma la desfeta de Rita Barberà al Cabanyal

2014-01-07Publicat per:
El DOCV del 7 de gener publica l’acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat i laGeneralitat del 12 de novembre del 2013
La Generalitat Valenciana dóna compliment de l’acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat-Generalitat, del 12 de novembre del 2013, que va acordar considerar solucionada la controvèrsia suscitada davant el Tribunal Constitucional relacionada amb la Llei 2/2010 de la Generalitat Valenciana, de Mesures de Protecció i Revitalització del Conjunt Històric de la Ciutat de València, amb la derogació d’esta Llei per part de la Generalitat, que ja es va produir el passat 12 de desembre amb una Llei d’Acompanyament als Pressupostos.

A més les dos parts es comprometen a estudiar, junt a l’Ajuntament de València, promoure l’adaptació del Pep`ri per a garantir la protecció dels valors històric-artístics que motivaren la protecció del Cabanyal a l’Ordre del Ministeri de Cultura del 2009. Estos treballs, segons el citat acord, haurien de haver començat un mes després de l’acord, és a dir abans del 12 de desembre han manifestat des de Compromís.

Finalment fins a que finalitze l’adaptació del Pepri, la Generalitat Valenciana es compromet a que l’Ajuntament de València no realitze cap actuació que contravinga l’Ordre del Ministeri de Cultura del 2009. Per tant, segons el Grup Municipal Compromís, és necessari modificar de forma substancial el Pepri, per a que no altere la trama urbana del Cabanyal.

Joan Ribó, portaveu de Compromís per València ha declarat “Rita Barberà haurà de modificar el seu Pla per a enderrocar el Cabanyal, respectant la seua trama, el que fa impossible qualsevol prolongació de l’avinguda Blasco Ibañez. La senyora Barberà ha perdut la batalla del Cabanyal, front a ella han guanyat els veïns de la ciutat de València, que ja guanyaren al seu dia les batalles del llit del Túria i del Saler front als interessos d’alcaldes franquistes i empreses constructores. Ara el que toca és asseure’s a negociar la modificació del Pepri i retornar als veïns del Cabanyal el dret a rehabilitar les seues vivendes i a obrir els seus negocis, un dret que l’equip de Govern de Barberà els va espoliar, és hora de convertir el Cabanyal en un barri normal”.

<- Volver a Prensa