En contestació al article “La Vía Verde como herramienta urbanística en el Cabanyal”

El  corredor verd del qual, els autors de l’article “La Vía Verde como herramienta urbanística en el Cabanyal”, parlen a València Plaza del 26/04/2019, és una proposta que, en principi, sembla interessant. Però abans d’entrar en més consideracions els impulsors de la idea deurien entrar a precisar les consideracions que es fan a continuació.En primer lloc cal que reconsideren què significa que ens puguem trobar, altra vegada, en  “planificació diferida”. Serà responsabilitat dels que ho sol·liciten i dels que o puguen aprovar que ens tornem a veure en una situació semblant a la de 1988, quan el PGOU de València en va deixar fora d’ordenació. El que va passar ja tots ho coneixem i, en cas contrari, sempre pot anar a la pàgina web de Salvem El Cabanyal i llegir el que hi ha escrit al respecte. Tan sols dir que encara, en 2019, no en tenim de planificació. A més a més, fer suggeriments tan simples com els que es fan pot ser un exercici que es quede en pura demagògia si no s’aclareixen els següents punts:

1.- La incidència en el repartiment de les edificacions entre Piscines i Dr. Lluch.

2.- La incidència en les zones esportives Dr. Lluch.

3.- La incidència en el nombre de vivendes de nova execució.

a) incidència en el nombre de vivendes socials

b) incidència en el nombre de vivendes dotacionals.

Una proposta redactada per experts, no pot obviar aquestes qüestions, almenys que és que tinga algun tipus de problema que no volen posar, ara, en relleu.

I, per finalitzar, com ja hem dit l’última planificació en diferit ens va donar molts problemes i disgustos. Ja és hora que aclareixen les qüestions que estan proposant de manera seria i rigorosa. I ja hi ha prou amb els interessos dels qui li donen publicitat a una qüestió tan indefinida, sembla que es pretén posar pals a les rodes de la feina feta. Menys publicitat i més fer propostes amb les solucions clares i transparents. A partir d’ací podrem debatre i trobar la millor solució.  En cas contrari no podem acabar de donar suport a aquesta proposta que, en principi, podria ser interessant.

Aquest escrit és una aportació per un debat de confiança i seré. Per anar compartint.

Faustí Villora Nicolau. Portaveu de Salvem El Cabanyal – Canyamelar – Cap de França