Intervenció Salvem El Cabanyal Canyamelar i Associació de Veïnes/ns. Octubre 2018

Benvolguts senyors i senyores. Debat de l’estat de la ciutat. L’últim de l’actual equip de govern en esta legislatura. Un bon moment per a fer un balanç de resultats. Avui fa una poc més de tres anys que vostès van signar un compromís amb l’Associació de Veïns i la Plataforma salvem El Cabanyal Canyamelar, un document què els comprometia amb la rehabilitació social i patrimonial del nostre barri.

El barri històric de la ciutat de València que l’anterior govern del PP havia degradat sistemàticament durant dos dècades. És per esta raó que ens resulta tan patètica i ridícula l’actitud del portaveu dels regidors del PP. Sense asumir ni culpa ni responsabilitat, hui proposen actuacions contraries a les que ells mateix aplicaren per a degradar i destruir. Se’ls hauria de caure la cara de vergonya.

Per el que respecta a la rehabilitació del Cabanyal – Canyamelar, nosaltres no hem dubtat en cap moment de la bona voluntat de l’actual govern, Però sí dubtem de que la major part dels regidors d’esta sala hagen tornat a llegir aquell document de compromís que una vegada signaren. I tenim raons per a dudar-ho.

Els compromisos no es resolen amb bones intencions, es resolen amb fets i a ells anem:

Respecte del Patrimoni (històric i cultural) i la responsabilitat de l’ajuntament a restaurar les seues cases i solars propis, els hem de dir que l’ajuntament és el major propietari d’habitatge i sòl en el Conjunt Històric i un dels que pitjor cuiden les seues propietats. Vostès són en aquest moment un dels principals responsables de la degradació dels habitatges del Cabanyal.

En repetides ocasions hem sol·licitat (i per escrit) a la regidora responsable de Patrimoni, què ens explicara els seus projectes i la seua planificació per a abordar la rehabilitació de tots els habitatges i solars propietat del propi ajuntament, encara estem esperant la seua resposta.

Ni ens ha contestat i molt ens temem que tampoc sap què contestar. Del Patrimoni sota la seua responsabilitat no té les coses clares, sobretot quan afirma que “no fa res per a evitar la gentrificación”. Sentim haver de dir-li que per la seua inactivitat s’ha convertit, la pròpia regidoria, en agent gentrificador.

Per què no ens ha respost? Poden vostès dir-nos quins són els plans i els terminis per a la recuperació i rehabilitació de solars i habitatges de propietat municipal en el Cabanyal

La qüestió social és per a nosaltres un tema fonamental i urgent. Dèiem urgents però tres anys després la situació està en el mateix punt. Zero (0) avanç.

En aquest temps algunes famílies, les que han pogut, han eixit del barri perquè la situació segueix igual d’insuportable que anys enrere.

Moltes persones majors que no tenen ni mitjans, ni força per a abandonar el barri de tota la seua vida, viuen refugiades en les seues cases. Assetjades pels comportaments incívics d’aquells que no respecten les més mínimes normes de convivència i no s’enganyen, no estem parlant de pobres, estem parlant de delinqüents. Aquestes dones i homes majors no han sigut objecte d’atenció per cap programa social, ningú en la seua administració s’ha preocupat d’elles.

Ja que aquest és un tema molt greu, permetent-nos dos preguntes.

Sra. Consol Castillo, han posat vostès en marxa algun pla d’ajuda i assistència a les persones majors que es troben en esta situació d’assajament? O ni han anat a interessar-se’n? O simplement pensen, com a tantes vegades ha dit el senyor alcalde, que tinguen paciència, o millor encara resignació?

I la següent pregunta per a la Sra. Isabel Lozano però què també fem a tots vostès. Permetrien vostès, senyores i senyors regidors, que els seus familiars, els seus pares i mares, els seus majors, es veren exposats dia i nit a esta situació d’assetjament? Si foren els seus pares i mares ja ho haurien solucionat. Tindrien la mateixa paciència que nosaltres?

Respecte a les dotacions. Si comptabilitzem el nombre de vegades que han anunciat l’imminent al·luvió d’obres en El Cabanyal, necessitaríem dos sessions. Quantes expectatives frustrades, son conscients?

El nou Pla Especial del Cabanyal, encara no està en exposició pública. Sr. Sarrià pot vostè garantir que el PEC es va a aprovar, almenys en primera instància, pel Ple de l’Ajuntament, en la present legislatura?

On estan les 16 cases a rehabilitar per Pla Cabanyal anunciades a so de bombo i platerets l’any 2016? Simplement en els plànols, és a dir, no estan.

EDUSI. Ens ha explicat el Sr. Jaramillo, acumula un retard de prop de dos anys, degut fonamentalment a les dificultats en la gestió burocràtica, canvis de normatives, falta de visió de conjunt, coordinació interdepartamental, etc.

Sr Jaramillo, sap vostè quina és la quantitat econòmica assignada en els pressupostos de l’Ajuntament per a l’any 2019? podrà complir els seus compromisos en les diferents actuacions contemplades en el pla EDUSI?

Seguretat ciutadana. La joia de la corona. La venda de droga en els carrers del Cabanyal, per dones, homes i xiquets, es realitza a cel obert amb total impunitat i a qualsevol hora del dia. La incidència d’esta pràctica en la convivència i en la degradació del Cabanyal és assoladora. Podem dir que estem pitjor que abans. Perquè estan envalentits. És una paradoxa, en lloc d’apoderar-se’n la ciutadania s’apoderen els narcos.

Sra. Menguzzato, per a quan la coordinació entre els diferents cossos de policia, municipal i cos nacional de policia? Per a quan la coordinació entre els polítics de les diferents administracions responsables de la seguretat ciutadana?

Ara no sembla tan difícil, solament són dos (vostès i la delegació de govern) però ni així. Encara recordem la reunió de l’alcalde en la delegació de govern per a platejar aquestes coses. Resultat zero.

Senyores i senyors regidors, sabem i reconeixem les accions positives que vostès han engegat en el Cabanyal, però els recordem que els resultats no estan, ni des de lluny , pròximes als compromisos que vostès mateix van signar. És el moment de les realitats.

Senyores i senyors regidors, El nostre compromís amb el Cabanyal és total perquè a nosaltres ens va la vida en açò.

El compromís que vostès van signar amb les entitats socials en 2015, era i segueix sent un bon full de ruta per a la rehabilitació del Cabanyal- Canyamelar, els recomanem que ho lligen. Encara som a temps de fer realitat alguns projectes, alguns han necessitat de temps i recursos i poden anar més lentos, però uns altres solament requereixen de la seua voluntat per a fer-los realitat i millorar les condicions de vida i de convivència en el Cabanyal.

Vostès ens van donar la seua paraula i creguem que vostès són persones de paraula. Necessitem resultats!

Moltes gràcies