Informe sobre la situació actual al Cabanyal – Canyamelar Salvem

El Cabanyal porta un mes intentant conèixer la situació en la qual es troben les inversions públiques. Hem sol·licitat informació a Urbanisme, Serveis Socials, Patrimoni, Pla Cabanyal. Anem a sol·licitar informació a la regidoria de Licitació i Contractació perquè ens informe sobre la tramitació dels projectes que estan gestionant en aquests moments.

També sol·licitarem informació al coordinador de l’òrgan de Gestió de la EDUSI, que ha creat una comissió OIL (Organisme Intermedi Lleuger) sobre els projectes en marxa i la seva temporalització prevista. No sabem si aquesta comissió no s’ha tornat a reunir des de desembre de 2017, o simplement no es fan públiques les actes tal com està previst en la normativa europea. És la informació que tenim al moment de la publicació d’aquest informe, de vegades la situació i/o competències canvien ràpidament, però segur que no és tan important com per invalidar l’objectiu que des de Salvem El Cabanyal ens proposem: tenir una visió global dels compromisos inversors i la seva temporalització. 1.- CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCIAL La convivència en determinats punts del Cabanyal i del Canyamelar continua sent regular, dolenta o molt dolenta. Depenent de si és hivern o estiu, tardor o primavera. També de les hores del dia o de si és cap de setmana. La presència de punts de venda de droga segueix sent un problema molt greu. Les mesures preses fins al present han pogut tenir un efecte positiu en algún moment, però han durat alguns dies o setmanes, per a tornar al mateix estat d’abans. L’actuació de l’administració per a resoldre aquest problema hem de qualificar-la, molt al nostre pesar, d’un rotund fracàs. 2.- SERVEIS DE NETEJA Els serveis de neteja en el Cabanyal Canyamelar han millorat substancialment des de 2015, amb el govern actual. Encara que en determinades zones se segueixin produint accions bastant incíviques, falta de respecte per la convivència i la cohesió social, cal reconèixer que els serveis de neteja fan més habitable l’entorn. Plataforma Salvem el Cabanyal-Canyamelar-Cap de França 3.- INVERSIONS No és tasca fàcil presentar un estudi que done d’una visió global de l’estat de les inversions compromeses en el Cabanyal Canyamelar. Nosaltres posem les dades de les que disposem, vostés traguen les conclusions oportunes. 3.1.- Pla Confiança. (PIP) Finança: Generalitat Pla Confiança 1…..11.769.000 € (pràcticament finalitzat) Atenció a (***) Col·lectors en zona Cabanyal………4.725.000 € Obres finalitzades Reurbanització carres Barraca, Reina, Dr.Lluch …7.044.000 € (***) Obres finalizades(***) pendents els sectors entre Pescadors i Amparo Guillem dels mencionats carrers. Estat actual: inici imminent de les obres. En contractació des de 13/03/2018 Pla Confiança 2 …….. 7.436.000 € Termini d’execució : març 2019 Reurbanització carrers Cabanyal……. 2.338.000 € Progrés+P.L.Navarro+J.Benlliure+Escalante+Traveseres Projectes acabats. En Licitació i Contractació des del 22/05/2018. Pendent de rebre informació de la regidoria respecte de l’estat actual del tràmit administratiu. Equipaments públics……. 3.519.000 € Els equipaments son: Centre Serveis Socials c/ Reina + Centre Joventut c/Escalante Amb data 31/05/2018 demanem informació a la regidoria corresponent per conèixer l’estat dels projectes. A partir del 19 de juny rebrem informació de l’estat i projectes a executar. Habitatges públics (gestor Plan Cabanyal)……. S’estan finalitzant de redactar els Plataforma Salvem el Cabanyal-Canyamelar-Cap de França 1.579.000 € Habitatges nova planta i rehabilitació. 8 projectes de rehabilitació d’habitatges, tots en zona zero projectes de rehabilitació. A posteriori, quedarà pendent licitació, contractació i obra. 3.2 ARRU, final 2019 ÀREA DE REGENERACIÓ I REHABILITACIÓ URBANA – ARRU 12.258.000 € Finança: Particulars, Ministeri, Generalitat i Ajuntament Termini d’execució prorrogat a final 2019 Iniciativa privada amb ajudes. 562 projectes. Vivendes privades disperses per tot barri……… 8.046.000 €(contant inversions particulars) Finança: 45% Particulars + Ajudes: 35% Ministeri i 20% Generalitat. Gestor Plan Cabanyal. En marxa. S’estan cobrant les ajudes a un ritme que, en general, es considera adequat. Iniciativa privada amb ajudes públiques. Reurbanització carrers … 1.800.000 € Sant Pere, Lluis Despuig, Els Àngels … Projectes finalitzats. Línea de finançament aprovada. En Licitació i contractació. Habitatges públics. 2.412.000 45%Ajuntament + 35% Ministeri + 20% Generalitat Hem sol·licitat informació. En aquest moment encara no està disponible. 3.3 EDUSI, de 2016 a 2021 Tenim una falta gairebé total d’informació. Entre les actuacions presentades a Europa no coneguem l’inici de projectes/operacions ni la seva temporalització. No s’està complint un requisit bàsic del desenvolupament del programa. La gestió de la EDUSI s’ha convertit en un laberint, agreujat per la falta de comunicació i informació entre els agents administratiu públics i la ciutadania. No hi ha informació verificable. Plataforma Salvem el Cabanyal-Canyamelar-Cap de França En la pràctica no tenim informació directa de la planificació ni engegada de cap projecte que s’hagi implementat corresponent al programa EDUSI. Ni tan sols d’aquells en la qual la participació ciutadana ha de ser preceptiva com és el cas de l’operació: “Assistència tècnica pel govern, la participació i la coordinació i comunicació entre tots els agents” En aquesta operació, segons els documents consultats, l’execució de l’operació es farà en col·laboració amb la ciutadania i agents socials en general i les unitats executores de les operacions i el propi OIL1 a través de l’Assistència Tècnica per al suport a la gestió, control i desenvolupament de capacitats relacionades. Solament a través de les actes publicades a la web de l’EDUSI, al portal de l’Ajuntament de València, http://www.valencia.es/edusi3c/es/actas tenim notícies de les operacions seleccionades. Des de desembre de 2017 no es publiquen actes. No sabem el motiu. 3.4 Patrimoni públic. Planificació política. El 4 de juny de 2018 ens dirigim a la Regidoria d’Habitatge i Patrimoni sol·licitant informació sobre els plans de manteniment i rehabilitació de les més de 400 habitatges de propietat pública, així com de l’ús i destinació de solars. El 6 de juny de 2018 ens van contestar des de la Regidoria que com més aviat millor ens facilitaran la informació requerida. Esperem. 1 OIL: Paral·lelament a l’execució del treball realitzat els darrers messos per a preparar el pla d’implementació de l’EDUSI, s’ha creat per part de l’Ajuntament, en resposta a les condicions imposades des del Ministeri d’Hisenda com a Organisme Intermedi per a la implementació de l’EDUSI i el finançament amb fons europeus, l’estructura administrativa encarregada de la gestió en el propi Ajuntament. Esta estructura, anomenada Organisme Intermedi Lleuger (OIL), està formada per persones concertes de l’Ajuntament Plataforma Salvem el Cabanyal-Canyamelar-Cap de França Per a finalitzar, des d’ací instem a tots el departaments competents en els plans de rehabilitació i recuperació del Cabanyal – Canyamelar – Cap de França a què intenten complir amb els terminis establerts i a posar en valor el patrimoni públic. Demanem coordinació, agilitat i eficiència a tots els serveis que treballen per la recuperació del Cabanyal – Canyamelar. En aquestos moments molt especialment ens dirigim a:  la regidoria de Licitació i Contractació per a que agilitzen totes les gestions pendents,  la regidoria d’Habitatge i Patrimoni per a que d’una vegada per totes ens informe dels plans que té per al patrimoni públic que gestiona, manteniment i rehabilitació.  A Serveis Socials i Seguretat Ciutadana que, d’una vegada per totes, facen que la vida al carrer respecte els drets fonamentals de les persones i les normes mínimes de convivència i què en cas contrari utilitzen els mitjans que tenen al seu abast per a que així siga.  Al Organisme Coordinador de l’EDUSI a que ens tinga informats dels projectes en execució. Ben cordialment Associació de Veïnes/s Cabanyal Canyamelar i Plataforma Salvem El CabanyalCanyamelar-Cap de França