REUNIÓ AMB EL REGIDOR D’URBANISME I ELS ARQUITECTES REDACTORS DEL PEC. 5 de juliol de 2018

Al considerar que ha passat un temps prudencial de treball per a que hi hagueren qüestions suficientment desenvolupades per a fer un seguiment ens varem dirigir als arquitectes redactors. Hem aconseguit fer una reunió en el dia d’avui a les 9:30 hores al despatx de la regidoria d’Urbanisme. Reunió presidida per el Sr. Regidor Vicent Sarrià.

La reunió ha durat aproximadament 90 minuts. Resum de la reunió (el nombre de les vivendes es aproximatiu, no exacte):

1.- L’acord al que arribarem, després de l’assemblea del PEC i de la reunió al despatx del SR. Vicent Sarrià, a la que assistirem Pepa Dasi i Faustí Villora, amb els arquitectes redactors del PEC, es compleix integrament i segons els nostre parer personal, satisfactòriament. Tenis Camp de Futbol i jardí es mantenen tal i com estan. Travesseres que dona permeabilitat l’espai s’obrin totes les que es poden obrir. La zona mitgera del jardí es manté fins al final. Sols es construeix en la part del final i en les voreres. El que es correspon a la Unitat d’Execució 1, unes 188 vivendes de les que 60% protegides i 40% lliures. 4/5 altures. Es manté el corredor ecològic nord/sud.

2.- En lo que era Unitat Execució 3 es construiran 208 vivendes . Igual 60 – 40%   Cal ressaltar que es alliberen uns 11.000 m quadrats per a espaï DOTACIONAL. Institut … escola… etc…… igual que a Mc/Tanatori (vorem punt 4)

3.- En UE 2 es respecta el frontis de per on passa el tramvia (calla tonto que ja ho sabia) darrere es construeixen 133 habitatges (60—40% igual) zona verda per poder continuar amb els horts urbans.

4.- Conjunt McDonals / Tanatori (xe conchin quin conchunt més bonic) quedaran 9.000 m per quadrats alliberats per a DOTACIONAL. Institut … escola… etc…… igual que a UE3.

5.- UE 5. En aquest moment no ho tinc del tot clar, crec que és des de Dr. Lluch fins Aserradora, contant tot el que hi ha de solars, cases, darrere c/Sant Pere … 628 vivendes ( 60 -40%)

6.- La connexió BIbáñes – Cabanyal. El tràfic anirà per la part oest. La part est connectarà l’estació i el Cabanyal (que no el Canyamelar) amb una zona verda i circulació restringida a taxis.

7.- Els solars i zones a l’altra banda de Serradora es planifiquen com a “Pla d’Actuació aïllada” Ens a paregut coherent.

8.- Aparcaments en altura. Places 337 multiplicades per 3 o 4 depenent de les altures. Lloguer prou més econòmic que baix terra.

9.- De totes les vivendes que se van a construir hi ha 200 que se construiran com a “DOTACIONALS” vol dir que serà patrimoni públic de vivenda social.