Intervenció al Ple de l’Ajuntament de València 01-12-2016

Hui s’han aprovat tres inversions que considerem molt importants per al futur del nostre poble. La construcció d’un centre de dia per a jovens, la construcció d’un centre de serveis socials i la rehabilitació de l’Escorxador per a destinar-lo a Arxiu Històric del Cabanyal – Canyamelar – Cap de França i Centre Social. La rehabilitació va posan-se en marxa. Cal continuar treballant molt per avançar, queda molta faena per fer.

Enllaç per vorer el vídeo del ple:  http://canal.gva.es/app/player/default.cfm?int_ElementId=12665

Text que hem llegit al ple:

Bon dia a totes i a tots. Sr. Alcalde, senyores regidores i regidors.

La Plataforma i l’Associació de Veïns/es  hem demanat el torn de paraula al Ple de hui per mostrar el nostre suport als esforços que s’estan fent per a la recuperació del nostre poble. Coneixem les dificultats que s’han tingut que superar. Calia aturar la inèrcia de 18 anys de destrucció per poder començar la rehabilitació. Ja és moment de que tot comence a caminar.

Agraïm a l’equip de govern i als que amb els seus vots estan fent possible que les inversions per a dotacions socials i re –urbanitzacions arriben al Cabanyal -Canyamelar.

Els problemes encara no estan resolts, queda molta feina per fer. Per avançar es imprescindible que segueixen contant amb la participació ciutadana. Estem disposats a treballar i participar pel millor futur del nostre poble.

No tenim temps per a exposar tots el assumptes que ens preocupen. Sols anem a parlar-ne de dos: la seguretat ciutadana i el patrimoni municipal.

Seguretat ciutadana. Tenim esperança en els compromisos assumits per l’equip de govern després de la reunió de l’11 d’octubre i en les reunions entre les distintes administracions. Però, de momment, encara continuen els problemes que tots coneixem.

Es imprescindible que es convoque la reunió de la comissió que es va anunciar el 16 de novembre, després de la reunió amb la Delegació de Govern.

I no sols parlem en el nostre nom, en este moment estem parlant en nom de les següents organitzacions:  Setmana Santa, Agrupoació de Falles Marítim, AA.VV., Societats Musicals, Plataforma Salvem Cabanyal que ens hem unit per a exigir l’eliminació de la venta de droga als nostres carrers. I és en nom de totes estes organitzacions, que volem recordar que, el mateix 16 de novembre, presentarem escrit conjunt dirigit a Sr. Alcalde i al Sr. Delegat del Govern, demanant una reunió. El problema és greu. La Setmana Santa es va veure obligada a canviar itineraris de processons i les falles canviar l’ubicació de casals. Les societats musicals ja no poden més. Esperem una solució del nostres representants polítics.

Patrimoni públic. L’administració es propietària, aproximadament de 450-500 vivendes i té l’obligació d’administrar adequadament el seu patrimoni.

 Durant quants anys van a estar les cases sense manteniment? Per la seua quantitat i importància les cases de propietat pública s’han convertit en un dels primers motius de degradació. Les cases de propietat pública son un problema constant per a nosaltres: incendis, intents d’ocupació per a establir narco –sales, refugi de traficants, insalubritat, falta de decoro en les façanes, etc.

I davant tot açò desconeguem si n’hi ha algun projecte a posar en marxa. En este sentit fa tres setmanes ens dirigirem per escrit a la regidoria de Patrimoni Municipal. Esperem que ens conteste el més prompte possible.

 Rehabilitar estes vivendes suposa un esforç financer molt gran i no tenim clar que la situació financera de la corporació municipal estiga en condicions d’afrontar-lo a curt termini. Així es que caldrà trobar solucions que poden anar des del retorn a la iniciativa privada fins a la constitució de cooperatives amb cessió de sol, etc. Mentre tant cal recordar que les propietats municipals estan en una situació lamentable i continuen degradant-se i sent objecte d’ocupacions continues.

Dir una vegada més estem al seu costat per trobar una solució. Només una condició esta solució deu ser a curt termini, no pot esperar ni un any més. Cal buscar les fórmules, més eficaces i justes, que donen solució a este problema.

Així es, em vingut a oferir-nos per a  treballar a deixar feina:

  • ·       Reunió dret al descans i droga al carrer
  • ·       Reunió patrimoni municipal

I les dos necessiten una solució urgent!

Atentament, Plataforma Salvem El Cabanyal – Canyamelar – Cap de França