Comunicat 12-05-2016

Respecte a la notícia publicada al diari Levante EMV, amb data 2016.05.12, manifestem que el titular d’esta notícia “del Cabanyal demana a Ribó que serveis socials i policia” entrin ja “en els habitatges ocupats” no correspon a cap petició de la Plataforma Salvem el Cabanyal.

En esta reunió se’ns va donar a conèixer l’estat actual de les diferents actuacions en matèria urbanística que l’Ajuntament té previstes de forma immediata, així com l’estat actual en la tramitació de les normes transitòries i dels ajuts per a la rehabilitació d’edificis i habitatges que són tan necessàries per a la regeneració del barri.

Respecte al tema de les ocupacions de cases, hem manifestat en repetides ocasions de la complexitat d’este tema i la necessitat que l’administració propose solucions, amb l’atenció i la sensibilitat social que requereix, per a les famílies que están en estes condicions per la falta de recursos econòmics.

Mentre es posen en marxa solucions a este tema, cal que es garanteixin les condicions de convivència al barri, i alleujar els problemes resultats de la degradació que els veïns portem suportant des de fa 18 anys fins a l’actualitat.

L’estat de degradació que pateix el Cabanyal actualment és el resultat de la política duta a terme per l’anterior equip de govern, del Partit Popular, des de 1998 fins a 2015. Ens consta que l’actual equip de govern de la ciutat de València està compromès amb la rehabilitació del Cabanyal, i està posant en marxa nombroses iniciatives des de les diferents àrees del govern municipal per frenar la inèrcia del procés de degradació que han trobat en arribar a l’alcaldia. Sabem que les dificultats econòmiques i administratives pròpies de la solució dels problemes del Cabanyal, fan que les solucions siguin més lentes del que tots voldríem i animem a l’administració a treballar com ho està fent en sentit positiu per a la rehabilitació del Cabanyal.

Respecto a la noticia publicada en el periódico Levante EMV, con fecha 12-5-2016, manifestamos que el titular de esta noticia “El Cabanyal pide a Ribó que servicios sociales y policía “entren ya” en las viviendas ocupadas” no corresponde a ninguna petición de la Plataforma Salvem el Cabanyal, no se ha tratado, ni tiene nada que ver con los los temas tratados en la reunión mantenida con el Concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Valencia.

En esta reunión se nos dio a conocer el estado actual de las diferentes actuaciones en materia urbanística que el Ayuntamiento tiene previstas de forma inmediata, así como el estado actual en la tramitación de las normas transitorias y de las ayudas para la rehabilitación de edificios y viviendas que son tan necesarias para la regeneración del barrio.

 Respecto al tema de las ocupaciones de casas, hemos manifestado en repetidas ocasiones de la complejidad de este tema  y la necesidad que la administración proponga soluciones, con la atención y la sensibilidad social que requiere, para las familias que están en estas condiciones por la falta de recursos económicos.

Mientras se ponen en marcha soluciones a este tema, es necesario que se garanticen las condiciones de convivencia en el barrio, y aliviar los problemas resultados de la degradación que los vecinos llevamos soportando desde hace 18 años hasta la actualidad.

El estado de degradación que sufre el Cabanyal actualmente es el resultado de la política llevada a cabo por el anterior equipo de gobierno, del Partido Popular, desde 1998 hasta 2015. Nos consta que el actual equipo de gobierno de la ciudad de Valencia está comprometido con la rehabilitación del Cabanyal, y está poniendo en marcha numerosas iniciativas desde las diferentes áreas del gobierno municipal para frenar la inercia del proceso de degradación que han encontrado al llegar a la alcaldía. Sabemos que las dificultades económicas y administrativas propias de la solución de los problemas del Cabanyal, hacen que las soluciones sean más lentas de lo que todos quisiéramos y animamos a la administración a trabajar como lo está haciendo en sentido positivo para la rehabilitación del Cabanyal.