Activitats Legals: Derogació Pepri i normes transitòries

Informació pública del projecte d’acord del Consell pel qual es deroga el Pla Especial de Protecció i Reforma Interior del Cabanyal – El Canyamelar (PEPRI) i s’aprova el text refós de les normes urbanístiques transitòries d’urgència per a l’esmentat àmbit del municipi de València.

Llegir més