COMUNICAT LLEGIT A L’ACTE DEL 1R ANIVERSARI DEL TANCAMENT DE RTVV

La Plataforma Salvem El Cabanyal – Canyamelar – Cap de França està satisfeta de participar avui al primer aniversari del tancament de RTVV.

Estem ací perquè entenem aquesta commemoració com un acte de lluita i rebel·lia.

Estem ací perquè volem solidaritzar-nos amb totes les injustícies què ha provocat el funcionament durant molts i molts anys arribant finalment al tancament de la RTVV.

La Plataforma Salvem El Cabanyal està per una televisió dels i per a les valencianes/s, què utilitze i defenga la nostra llengua, la nostra cultura i què mostre a la ciutadania què és el que realment passa, sense llevar-li la veu a ningú.

Mai hem entés un altra manera de fer les coses i mai estarem al costat de qui vaja en un sentit diferent, per dir-ho més clar, lluitarem contra qualsevol que intente traure beneficis particulars i/o partidistes del bé comú.

Ara és moment de mirar cap al futur i pensant amb ell la Plataforma Salvem El Cabanyal defensa la reobertura de la radio – televisió valenciana. Imprescindible per a la nostra cultura i per a la vertebració del País Valencià.

Dit açò. No pot ser qualsevol reobertura, no pot ser qualsevol radio o televisió.

Volem lluitar per una televisió pública de qualitat, plural, democràtica i amb independència del poder polític. Creguem que si com a mínim no es compleixen aquestes condicions el projecte estarà de nou abocat al fracàs, i això no es pot permetre al moment actual què estem vivint. Parlem d’una refundació col·lectiva.

Una de les qüestions que trobem imprescindibles per a que el nou projecte de la RTVVV tinga el recolzament ciutadà, per as què recupere la confiança de la ciutadania, es treballar en unes estructures que donen les garanties suficients per a que no torne a passar el que ha passat. I això no es pot aconseguir sense la participació directa de la ciutadania en el control de funcionament de la nova RTVV.

Per a crear les bases de funcionament de la RTVV creguem que la participació ciutadana té que tindre un paper fonamental en la defensa de la llibertat i la pluralitat. No és suficient amb la bona voluntat i els principis ètics (els què els tinguen, perquè al menys n’hi ha un que ha demostrat tot el contrari, i estic parlant del …. Partido Popular)

No és suficient perquè el poder canvia de mans i desapareix la bona voluntat i la ètica. Tampoc és suficient amb un comitè de savis i sabem què tampoc és suficient amb un comité de redacció que vigile la llibertat i pluralitat perquè, com s’ha demostrat, fàcilment poden quedar en mans del poder executiu.

I què anem a dir dels consells d’administració! Calcats de les majories polítiques parlamentaries on les veus crítiques de poc valgueren.

Defensem una bona i ferma reglamentació legislativa, però sobretot creguem amb la participació ciutadana com última garantia de les llibertats i la pluralitat.

Una participació ciutadana que estiga garantida per les lleis i les normes de funcionament. Per nosaltres deuria estar, com de vegades es diu, blindada per a que ningú puga evitarla.

Aquest és el camí què volem recorre amb tots vosaltres. Aquest, creguem, és l’únic camí que tenim que fer per a la re fundació de la RTVV.

Moltes gràcies per escoltar-nos, salutacions molt cordials de la Plataforma Salvem El Cabanyal – Cabanyal – Cap de França