Comunicat-intervenció de la Plataforma al Ple de l’Ajuntament de València

Intervenció de Mar per la Plataforma a l’Ajuntament de València

Estic ací en representació de la Plataforma Salvem el Cabanyal–Canyamelar–Cap de França.

      Vaig naixer al 1997, tinc 17 anys, el projecte de prolongació de l’Avinguda Blasco Ibáñez en té 16. A l’any 2001, crec que tots els regidors del Partido Popular ja estaven ací, va prendre la paraula Josefa Nicolau, era la meua iaia, jo tenia 4 anys. I estic ací perquè ella es va morir al 2010, a sa casa, amb 94 anys i vull arreplegar el testimoni de la seua lluita, de la seua determinació. Mai millor dit. La de la Plataforma ha sigut TOTA LA MEUA VIDA. 16 anys la Plataforma – 17 anys la meua vida.

     Jo encara no m’he incorporat activament a la lluita, però els joves que van per davant de mi, i ja hi ha molts, estan agafant el testimoni dels més majors. El relleu està preparat i això vol dir que estem preparats per tornar a començar, millor preparats i més forts.

     Al 24 de gener de 2001 Deiem “…Les nostres cases no les tiraren ni les bombes ni la riuada. Vostès tampoc les van a tirar. No podran, perquè davant de les cases estarem les persones. Tenim un compromís tan fort en la nostra historia, en el nostre passat, que ningú mai serà capaç de trencar-lo. Fi de la cita…” Jo i tots als que tinc l’honor de representar ara i ací asegurem el futur.

    Sempre ens preguntem: Quina és la seua valenciania de la que tant volen lluir? Si l’únic interés que tenen respecte del patrimoni històric valencià es utilitzar-lo per a produir plusvàlues!! I … fins i tot en això han fracasat. Ja no enganyen a ningú. Açò s’ha convertit en un projecte tant personalista, què ha perdut la possibilitat de ser explicat amb cap argument racional. No han aprés res vostés en aquestos 16 anys?

A mi m’han ensenyat que qualssevol projecte públic, fet sense consens ciutadà, sempre té alts costos econòmics i socials. Està abocat al fracàs. Quina conclusió podem traure? Què es un projecte producte d’una gran irracionalitat i obstinació.

      Per acabar vull llegir el que diu Europa Nostra, vostés ja saben de qui els parle: “Durant 16 anys, la comunitat local <<es a dir: nosaltres>> ha defensat excepcionalment la conservació i revitalització del barri i els seus valors històrics i socials excepcionals a través d’una sèrie d’accions i campanyes…” Per acabar destacant: “…el caràcter de referent que ha adquirit a Europa el Barri valencià del Cabanyal, de València.”

      La Plataforma Salvem el Cabanyal ve avui amb una proposta concreta dirigida a totes les regidores i regidors que integren aquest ple municipal: “Convoquen a la ciutadania, a les institucions que treballen en l’àmbit de la defensa del patrimoni, als partits polítics, etc., amb la finalitat d’iniciar una planificació participativa al Cabanyal per a aconseguir, mitjançant el consens social, la rehabilitació integral del barri”

25 de juliol de 2014 Plataforma Salvem El Cabanyal – Canyamelar –Cap de França

Intervenció de l’Asociació de Veïns i Veïnes del Cabanyal-Canyamelar

Vídeo completo


 Estoy aquí en representación de la Plataforma Salvem el Cabanyal–Canyamelar–Cap de França.

Nací el 1997, tengo 17 años, el proyecto de prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez tiene 16. En el año 2001, creo que todos los concejales del Partido Popular ya estaban aquí. Tomó la palabra Josefa Nicolau, era mi abuela, yo tenía cuatro años. Y estoy aquí porque ella se murió en el 2010, en su casa, con 94 años y quiero recoger el testimonio de su lucha, de su determinación. Nunca mejor dicho.

La de la Plataforma ha sido TODA MI VIDA. 16 años la Plataforma y 17 años mi vida

  Yo todavía no me he incorporado activamente a la lucha, pero los jóvenes que van por delante de mi, y ya hay muchos, están cogiendo el testimonio de los más mayores. El relevo está preparado y eso quiere decir que estamos preparados para volver a empezar, mejor preparados y más fuertes.

El 24 de enero de 2001 decíamos: “… Nuestras casas no las tiraron ni las bombas ni la riada. Ustedes tampoco las van a tirar. No podrán, porque delante de las casas estaremos las personas. Tenemos un compromiso tan fuerte con nuestra historia, con nuestro pasado, que nadie jamás será capaz de romperlo… (fin del cita)”. Yo y todos a los que tengo el honor de representar ahora y aquí aseguramos el futuro.

     Siempre nos preguntamos: ¿Cuál es su valencianía de la que tanto quieren lucir? ¡¡Si el único interés que tienen respecto del patrimonio histórico valenciano es utilizarlo para producir plusvalías!! Y … a pesar de eso han fracasado. Ya no engañan a nadie. Esto se ha convertido en un proyecto tan personalista, que ha perdido la posibilidad de ser explicado con ningún argumento racional. ¿NO HAN APRENDIDO NADA USTEDES EN ESTOS 16 AÑOS?

A mi me han enseñado que cualquier proyecto público, hecho sin el consenso ciudadano, siempre tiene altos costes económicos y sociales. Está abocado al fracaso. ¿Qué conclusión podemos sacar? Que es un proyecto producto de una gran irracionalidad y obstinación.

Para acabar quiero leer lo que dice Europa Nostra, ustedes ya saben de que les hablo: “Durante 16 años, la comunidad local (es decir: nosotros) han defendido excepcionalmente la conservación y revitalización del barrio y sus valores históricos y sociales excepcionales a través de una serie de acciones y campañas…”. Para acabar destacando: “…el carácter de referente que ha adquirido en Europa el barrio valenciano del Cabanyal de Valencia.”

La Plataforma Salvem el Cabanyal viene hoy con una propuesta concreta dirigida a todas las/los concejales que integran ese pleno municipal: “Convocamos a la ciudadanía, a las instituciones que trabajan en el ámbito de defensa del patrimonio, a los partidos políticos, etc., con la finalidad de iniciar una planificación participativa en el Cabanyal para conseguir, mediante el consenso social, la rehabilitación integral del barrio”.

25 de julio de 2014 Plataforma Salvem El Cabanyal–Canyamelar–Cap de França

Intervención de la Asociación de vecinos y vecinas del Cabanyal-Canyamelar

Vídeo completo