Espoli

Conceptualment igual d’espoliadors.

Total 29 edificis menys a enderrocar amb l’esbós presentat per l’Ajuntament[shashin type=”photo” id=”2453,2458,2459,2454,2484″ size=”large” columns=”max” order=”user” position=”center”]

Sentència del Tribunal Suprem

El plan del Cabanyal prevé 29 edificios derribados menos en el área modificada

Conceptualmente igual de expoliadores.

Total 29 edificios menos a derribar con el boceto presentado por el Ayuntamiento

[shashin type=”photo” id=”2453,2458,2459,2454,2484″ size=”large” columns=”max” order=”user” position=”center”]

Sentència del Tribunal Suprem

El plan del Cabanyal prevé 29 edificios derribados menos en el área modificada