Nou “projecte o esbós o proposta d’adaptació” de Rita Barberá tras la supressió del PEPRI

Esta és l’única informació que hem pogut obtindre del nou projecteesbós o com vullga que es cride (la premsa cada dia li crida d’una manera diferent)

Tota la informació hauria d’aparéixer en la Pàgina de Pla Cabanyal- Canyamelar, però a hores d’ara continua tenint informació del PEPRI ja eliminat

La informació en drive

I en la zona BIC esta és la diferència entre la proposta inicial del PEPRI, que l’Orde Ministerial considera ESPOLI, i la modificació que proposa ara l’Ajuntament, que com es veu constituïx el mateix ESPOLI [shashin type=”photo” id=”2453″ size=”large” columns=”max” order=”user” position=”center”]ARTICLE 21. 3 DE LA LLEI DE PATRIMONI HISTÒRIC ESPANYOL: La conservació dels Conjunts Històrics declarats Béns d’Interés Cultural comporta el manteniment de l’estructura urbana i arquitectònica, així com de les característiques generals del seu ambient. Es consideraran excepcionals les substitucions d’immobles, encara que siguen parcials, i només podran realitzar-se en la mesura que contribuïsquen a la conservació general del caràcter del Conjunt. En tot cas, es mantindran les alineacions urbanes existents. LA DIFERÈNCIA DEL PEPRI INICIAL I LA NOVA PROPOSTA MUNICIPAL ÉS QUE ES DERROQUEN 6 EDIFICIS PROTEGITS MENYS

Memòria històrica del 2009 a l’actualitat. Unes notes que ens ajuden a comprendre la situació actual

Figuración de los diferentes proyectos (cortesía de Vicente Gallart)

[shashin type=”photo” id=”2454,2458,2459″ size=”large” columns=”max” order=”user” position=”center”]Conceptualmente igual de expoliadores, un 14% menos de edificios a derribar en el boceto presentado por el Ayuntamiento

————————–

-La vergonzosa Junta Municipal 02-07-2014. Preguntas y vergonzosas respuestas

 Informació que ens arriba el dia 04-07-2014

La noticia en el diari Levante

07-07-2014 Sentència del Tribunal Suprem

Esta es la única información que hemos podido obtener del nuevo proyecto boceto o como quiera que se llame (la prensa cada día lo llama de una manera diferente)

Toda la información debería aparecer en la Página de Plan Cabanyal-Canyamelar, pero a día de hoy sigue teniendo información del PEPRI ya eliminado

La información en drive

Y en la zona BIC esta es la diferencia entre la propuesta inicial del PEPRI, que la Orden Ministerial considera EXPOLIO, y la modificación que propone ahora el Ayuntamiento, que como se ve constituye el mismo EXPOLIO [shashin type=”photo” id=”2453″ size=”large” columns=”max” order=”user” position=”center”]ARTICULO 21. 3 DE LA LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL: La conservación de los Conjuntos Históricos declarados Bienes de Interés Cultural comporta el mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica, así como de las características generales de su ambiente. Se considerarán excepcionales las sustituciones de inmuebles, aunque sean parciales, y sólo podrán realizarse en la medida en que contribuyan a la conservación general del carácter del Conjunto. En todo caso, se mantendrán las alineaciones urbanas existentes. LA DIFERENCIA DEL PEPRI INICIAL Y LA NUEVA PROPUESTA MUNICIPAL ES QUE SE DERRIBAN 6 EDIFICIOS PROTEGIDOS MENOS”

Figuración de los diferentes proyectos (cortesía de Vicente Gallart) [shashin type=”photo” id=”2454,2458,2459″ size=”large” columns=”max” order=”user” position=”center”]Conceptualmente igual de expoliadores, un 14% menos de edificios a derribar en el boceto presentado por el Ayuntamiento

————————–

-La vergonzosa Junta Municipal 02-07-2014. Preguntas y vergonzosas respuestas

 Información que nos llega el día 04-07-2014

La noticia en el diario Levante

07-07-2014 Sentencia del Tribunal Supremo