Comunicat de premsa tras la reunió amb l’Ajuntament

Salvem el Cabanyal i l’Associació de Veïns Cabanyal Canyamelar s’han reunit avui amb D. Alfonso Grau, segon alcalde de l’Ajuntament de València i, molt al nostre pesar, hem tornat a constatar la falta de voluntat de diàleg i cerca d’alternatives que òbriguen una via ràpida als problemes que afecten al Cabanyal – Canyamelar – Cap de França.

La reunió s’ha realitzat atenent a la sol·licitud presentada mitjançant una carta dirigida a l’alcaldessa Rita Barbera per la Plataforma Salvem el Cabanyal del mes de Gener de 2014. En ella se sol·licitava que se’ns rebera per a incorporar la veu dels veïns, sense exclusions, a un procés de participació ciutadana en el desenvolupament del necessari procés d’adaptació del PEPRI al compliment de l’Ordre Ministerial de 29 de desembre de 2009.

A la reunió han assistit Pepa Dasí i Vicente Gallart en representació de la associació de veïns i Faustino Villora i Maribel Domenech en representació de Salvem el Cabanyal.

Un NO sense alternatives ha segut la resposta.

La nostra petició d’obrir una nova metodologia de treball amb participació ciutadana, que donara pas ràpidament a la regeneració patrimonial i econòmica del barri, ha tingut com a resposta un NO rotund. Aportant com a únic argument que respecte de la participació ciutadana es limitaran a “l’ estrictament legal”. Per part dels representants dels col·lectius socials s’ha plantejat que açò ens durà a una situació semblant a la de 1998 en la qual les al·legacions presentades en l’exposició pública del projecte no es van prendre en consideració, amb les conseqüències de tots coneguda, és a dir, setze anys després el problema segueix sense possible solució. Qüestió aquesta que poc sembla importar-li a l’equip de govern. El seu full de ruta està traçat i és inamovible.

No obstant açò des dels col·lectius socials se li ha posat en consideració la següent qüestió:

  • Què es valore,  per part de l’equip de govern, l’aixecament de la suspensió de llicències que manté l’Ajuntament en aquests moments.
  • Què estan mantenint la suspensió fins i tot en contra del criteri expressat pel Ministeri de Cultura a través de l’informe emès per l’Advocacia de l’Estat.
  • Que almenys consideren aquesta proposta ja que comptaria amb el recolzament de tots els grups polítics i organitzacions socials del barri.
  • Què aquesta mesura suposaria polítiques actives d’ocupació que afavoriren la reactivació econòmica del Cabanyal- Canyamelar amb creació de llocs de treball.
  • Que totes les sinergies positives que s’han desenvolupat en el barri, culturals, socials, etc., es posarien a la disposició de la regeneració i reactivació del mateix.

Davant aquesta oferta el silenci ha sigut la resposta. Deixant clar, com a única interpretació possible, que no s’anava a tenir en consideració.

Finalment i atès que la pròpia Ordre de Cultura estableix que “aquest Ministeri podrà executar de forma subsidiària les mesures oportunes per a garantir la protecció de l’interés públic en joc”, se li ha preguntat al senyor Grau si des de l’Ajuntament s’havia fet alguna gestió que permetera desbloquejar la interpretació municipal que li condueix a la suspensió de llicències, sent la seua resposta que “no s’ha realitzat cap gestió en aqueix sentit”.

El Sr. Grau ens ha comunicat que s’ha presentat una proposta concreta de modificació del pla, mantenint la prolongació de l’avinguda Blasco Ibáñez i que es manté a l’espera d’una resposta del Ministeri de Cultura. Atribuint al Ministeri la responsabilitat sobre la lentitud amb el qual s’està desenvolupant aquest procés.

Davant l’absolut desinterès en les nostres propostes i la nul·la voluntat mostrada a canviar gens les seues posicions la reunió s’ha donat per finalitzada.

Atentament,