LA DESTRUCCIÓ DEL BARRI ESTÀ PARADA, LA PROLONGACIÓ ESTÀ ACABADA I ARA TENIM QUE COMENÇAR A CREAR EL FUTUR.

Ple fins a la bandera a l’Ateneu Marítim, gent de peu,  veïnes i veïns, distintes associacions i grups polítics, tots preocupats per la situació en què es troba el barri i interessats  a buscar solucions a curt termini que permeten eixir del conflicte provocat per la inèrcia i inactivitat del govern de l’Ajuntament de València que l’única cosa que ha estimulat en el barri ha sigut la degradació i la divisió social

ACORDEM:

1.           Convocar una manifestació per al proper 6 d’abril, 4t aniversari de la paralització total d’enderrocs al Cabanyal. La manifestació recorrerà els carrers del barri.  El lema reivindicatiu serà: PER UN PLA URBANÍSTIC AMB PARTICIPACIÓ CIUTADANA.

 No podem oblidar els fets succeïts a l’abril de 2010, veïns enfrontats als forces de seguretat de l’Estat de forma gratuïta i innecessària, com s’ha demostrat pels sentències judicials i per la recent anul·lació de la Llei que va donar origen als fets del 2010.

 2.           S’aprova la proposta “PROLONGAR EL CABANYAL: UN FUTUR PER A LA CIUTAT AMB EL CABANYAL”. Amb una anàlisi històrica de l’evolució del barri i una sèrie de propostes factibles d’executar de forma immediata,  positives per al futur del barri i la ciutat de València, realitzades per ell i altres especialistes, que donen un gir cap al respecte al patrimoni, el benestar dels veïns sense renunciar a estar connectats amb la ciutat per múltiples carrers que finalitzen en el mar i no per un sol vial com proposa el pla de l’Ajuntament.

 3.           Una proposta econòmicament eficient, sense càrregues d’importància per a l’administració pública i que posa en valor les inversions fetes fins ara en la compra de cases. Un repte de futur que anirem presentant a la ciutadania com a punt de partida del procés participatiu.

4.            Recolzar a la Plataforma pel Litoral, integrada per associacions del front litoral de la ciutat de València. La Plataforma pel Litoral ha estat invitada a la nostra assemblea per a que presente la proposta de una mobilització ciutadana que estan preparant per al 2 de març. Concretament es tracta d’una acció als dominis del circuit de Fórmula1   Prendre el CUC.

 5.           Treballar per a que esta convocatòria siga el més unitària possible.

6.           Reconstruint la xarxa veïnal, retrobant la cohesió social, que tants esforços li han costat al govern municipal trencar tots estos anys, li donem la benvinguda a una nova comissió de treball de la Plataforma Salvem El Cabanyal. Es tracta de CABANYAL EN RUTA: OBJECTIU 3005*. Creem xarxa social al barri i ara toca que  gent del Cabanyal porte la lluita als cims de les muntanyes.

(*Expedició de la plataforma a la cima de la Gran Fatxa, pic de 3005 metres en la frontera franc-espanyola)

Lleno hasta la bandera en el Ateneo Marítimo, gente de pie, vecinos y vecinas, diferentes asociaciones y grupos políticos, todos preocupados por la situación en que se encuentra el barrio e interesados en buscar soluciones a corto plazo que permitan salir del conflicto provocado por la inercia e inactividad del gobierno del Ayuntamiento de Valencia que lo único que ha estimulado en el barrio ha sido la degradación y la división social.

ACORDAMOS:

1-      Convocar una manifestación para el próximo 6 de abril, cuarto aniversario de la paralización total de los derribos en el Cabanyal. La manifestación recorrerá las calles del barrio. El lema reivindicativo será: POR UN PLAN URBANÍSTICO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  

No podemos olvidar los hechos sucedidos en abril de 2010, vecinos enfrentados a las fuerzas de seguridad del Estado de forma gratuita e innecesaria, como se ha demostrado por las sentencias judiciales y por la reciente anulación de la Ley que dio origen a los hechos del 2010

2-     Se aprueba la propuesta “PROLONGAR EL CABANYAL: UN FUTURO PARA LA CIUDAD CON EL CABANYAL”. Con una análisis histórico de la evolución del barrio y una serie de propuestas factibles para ejecutar de forma inmediata, positivas para el futuro del barrio y la ciudad de Valencia, realizadas por el arquitecto y otros especialistas, que dan un giro hacia el respecto al patrimonio, el bienestar de los vecinos sin renunciar a estar conectados con la ciudad por múltiples calles que finalizan en el mar y no por un solo vial como propone el plan del Ayuntamiento

3-     Una propuesta económicamente eficiente, sin cargas de importancia para la administración pública y que pone en valor las inversiones hechas hasta ahora en la compra de casas. Un reto de futuro que iremos presentando a la ciudadanía como punto de partida del proceso participativo

4-     Apoyar en la Plataforma por el Litoral, integrada por asociaciones del frente litoral de la ciudad de Valencia. La Plataforma por el Litoral ha sido invitada a nuestra asamblea para a que presente la propuesta de una movilización ciudadana que están preparando para el 2 de marzo. Concretamente se trata de una acción a los dominios del circuito de Fórmula1

5-           Trabajar para que esta convocatoria sea lo más unitaria posible

6-     Reconstruyendo la red vecinal, reencontrando la cohesión social, que tantos esfuerzos le han costado al gobierno municipal romper todos estos años, le damos la bienvenida a una nueva comisión de trabajo de la Plataforma Salvem el Cabanyal. Se trata de CABANYAL EN RUTA: OBJETIVO 3005*. Creamos red social en el barrio y ahora toca que gente del Cabanyal lleve la lucha a las cimas de las montaña

(* Expedición de la plataforma a la cima de la Gran Facha, pico de 3005 metros en la frontera franco-española)