Manifest de la Plataforma Salvem el Cabanyal 2014

Des de 1998, la Plataforma Salvem El Cabanyal – Canyamelar – Cap de França lluita per la defensa i rehabilitació integral del barri, en oposició al Pla Especial de Protecció i Reforma Interior (PEPRI) de l’Ajuntament de València, governat pel Partit Popular, que preveu la demolició de 1.651 vivendes.

La defensa del barri suposa la conservació d’un conjunt històric i artístic de singular arquitectura, teixit urbà, estructura social, identitat cultural i història, que forma part del patrimoni de les valencianes i valencians.

Durant 16 anys, hem realitzat una resistència cívica i pacífica front a la violència exercida per l’Ajuntament cap al veïnat, en el seu intent d’executar aquest projecte especulatiu. Hem reaccionat jurídicament i socialment. A més de defendre el Cabanyal als tribunals, les veïnes i veïns del barri i d’altres solidaris, han dut a terme, a través d’activitats culturals i artístiques, utilitzant espais privats i recuperant espais públics, una reivindicació del valor del barri que ha plenat els carrers d’art i de vida.

   L’abandó i la mala gestió d’aquest pla espoliador per part de l’Ajuntament han provocat que institucions tant importants com Hispania Nostra a nivell nacional, i laWorld Monuments Fund a nivell internacional, ens hagen inclòs dins de la seua llista roja i patrimoni en risc, respectivament. Al costat d’això, la feina que hem desenvolupat els veïns des de la plataforma Salvem el Cabanyal en defensa dels seus valors patrimonials, ha segut mereixedora d’un premi EUROPA NOSTRA, i com a conseqüència d’aquest guardó, el Govern d’Espanya ha incorporat a l’amenaçat Cabanyal en el seu projecte de «Marca Espanya».

   Actualment, donada la retirada de la Llei 2/2010, de 31 de març, de la Generalitat, de Mesures de Protecció i Revitalització del Conjunt Històric de la Ciutat de València, i la vigència de l’Ordre del Ministeri de Cultura, l’Ajuntament està obligat a adequar el PEPRI a la legislació autonòmica en matèria d’urbanisme i en l’àmbit de protecció del patrimoni i del conjunt històric del Cabanyal, sense cometre espoli.

   Després de 16 anys de lluita i davant la nova situació, la Plataforma Salvem El Cabanyal–Canyamelar-Cap de França exposa que:

Continuem DENUNCIANT,

  • Que en cap moment s’ha comptat amb la ciutadania en el desenvolupament d’una proposta urbanística, social, política, i cultural per al barri. En tot aquest procés hem trobat una absència total de diàleg de l’administració pública municipal i autonòmica amb la societat civil, malgrat els nostres continus oferiments per trobar una solució conjunta.
  • Que la degradació del barri persisteix com a estratègia premeditada d’assetjament al veïnat i menyspreu al patrimoni cultural, històric, artístic i humà de les valencianes i valencians.
  • Que l’espoli continua produint-se a dia de hui.
  • La desconsideració per part de l’equip de Govern a totes aquelles propostes divergents a la seua.

Ens OPOSEM a qualsevol adaptació del PEPRI que no tinga en compte la participació ciutadana i que no respecte i acate l’ordre ministerial (avalada pels tribunals i pels governs centrals, socialista i popular), en la qual el qualifica d’espoli del Conjunt Històric del Cabanyal.

Continuem EXIGINT,

  • La rehabilitació sense destrucció de tot el Conjunt Històric.
  • La conservació del nostre patrimoni i una arquitectura sostenible que tinga en compte la participació ciutadana, i que garantisca el dret a viure en un àmbit digne.
  • La redacció d’un nou planejament urbanístic per al futur del barri. Posarem especial atenció a que es complisca rigorosament la legalitat en tot el procediment (temps i maneres), justícia social, informació i transparència. Seguirem fent ús de la nostra facultat de denunciar les accions municipals que atempten contra els drets de les veïnes i veïns.
  • La nostra presència (i la de totes les veïnes i veïns i organitzacions que ho desitgen) en el procés participatiu que hauria de ser el camí a seguir en la redacció del nou planejament urbanístic. Volem ser part activa en el disseny del nostre futur. La participació i el debat ciutadà ha d’esdevindre l’element central per a qualsevol propera actuació i és necessari contar amb els col·lectius implicats en la defensa del barri.
  •  Que la conservació dels valors que motivaren la protecció del conjunt històric del Cabanyal siguen els motors que impulsen la seua regeneració i revitalització.
  • Que la necessària modernització i reactivació econòmica del Cabanyal – Canyamelar – Cap de França, passen per la protecció i la valorització del seu patrimoni històric.

   Com estem fent des del 1998, continuem oferint-nos a dialogar amb les administracions públiques per buscar un consens.

    Volem agrair totes les mostres de sensibilització i solidaritat per part de totes aquelles persones, estudiants, organitzacions socials, partits polítics, sindicats i altres col·lectius que ens han donat suport durant aquests anys. Un suport que segueix creixent.

   La lluita és llarga i us necessitem al nostre costat.
   Mai deixarem de lluitar pel Cabanyal.
Rehabilitació sense destrucció