Recollida de signatures pel Cabanyal

PER QUÈ DEMANEM UN PLE EXTRAORDINARI DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIM?

La Plataforma Salvem el Cabanyal, junt amb l’Associació de Comerciants, Industrials i Professionals del Marítim (ACIPMAR) , l’Associació de Venedors del Mercat del Cabanyal i l’Associació de Veïns Cabanyal- Canyamelar, hem acordat posar en marxa una campanya d’arreplega de firmes per a sol·licitar del Govern de l’Ajuntament de València la realització d’una sessió extraordinària del Consell de la Junta Municipal en el que els veïns podem demanar tot tipus d’explicacions sobre l’estat de paralització en què es troba el nostre barri i les solucions que té previstes l’ajuntament. Per a això precisem de la col·laboració de tots aquells veïns que s’identifiquen amb el nostre descontent per la situació en què es troba el Cabanyal-Canyamelar

Per a poder aconseguir la convocatòria de la dita sessió extraordinària, hem d’aconseguir la firma del “UNO PER CENT DELS VEÏNS EMPADRONATS EN L’ÀMBIT DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRICTE MARÍTIM, I INSCRITS EN EL CENS ELECTORAL”

NECESSITEM EL SUPORT I LA COL·LABORACIÓ DE TOTS

Repartirem fulls de firmes pels comerços del barri (recordar que som els empadronats en este àmbit els que hem de firmar) .

Segons hem pogut comprovar en l’Anuari Estadístic Municipal, el cens electoral en les eleccions del 2011, en l’àmbit de la Junta Municipal del Marítim va ser de 115.584 veïns, per tant per a poder sol·licitar el ple extraordinari necessitem l’1 %, que serien 1156 veïns.

– Districte 11 – Poblats Maritims

– Districte 12 – Camins al Grau

– Districte 13 – Algirós

Que corresponen als barris de Grau, El Cabanyal-Canyamelar, La Malva-rosa, Beteró, Natzaret, Aiora, Albors, La Creu del Grau, Camí Fons, Penya-Roja, L´Illa Perduda, Ciutat Jardí, L´Amistat, La Bega Baixa i la Carrasca.

Vos adjuntem còpies per a imprimir del Full d’arreplega de firmes i els motius que, segons el nostre punt de vista, justificarien la convocatòria d’este ple extraordinari, que segons el reglament municipal, hauria de ser convocat dins dels cinc dies hàbils següents a la presentació de la sol·licitud.

Una vegada arreplegues les firmes, hauries de presentar-les en els locals de qualsevol de les quatre organitzacions convocants

Descargar las hojas de firmas en Google Drive, PULSAR AQUÍ

¿POR QUÉ PEDIMOS UN PLENO EXTRAORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMO?

La Plataforma Salvem el Cabanyal, junto con la Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales del Marítimo (ACIPMAR), la Asociación de Vendedores del Mercado del Cabanyal y la Asociación de Vecinos Cabanyal-Canyamelar, hemos acordado poner en marcha una campaña de recogida de firmas para solicitar del Gobierno del Ayuntamiento de Valencia la realización de una sesión extraordinaria del Consejo de la Junta Municipal, en el que los vecinos podamos pedir todo tipo de explicaciones sobre el estado de paralización en que se encuentra nuestro barrio y las soluciones que tiene previstas el ayuntamiento. Para ello precisamos de la colaboración de todos aquellos vecinos que se identifiquen con nuestro descontento por la situación en la que se encuentra el Cabanyal-Canyamelar.

Para poder conseguir la convocatoria de dicha sesión extraordinaria, tenemos que conseguir la firma del “UNO POR CIENTO DE LOS VECINOS EMPADRONADOS EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO MARÍTIMO, E INSCRITOS EN EL CENSO ELECTORAL”

NECESITAMOS EL APOYO Y LA COLABORACIÓN DE TODOS

Vamos a repartir hojas de firmas por los comercios del barrio (recordar que somos los empadronados en este ámbito los que tenemos que firmar).

– Distrito 11 – Poblats Maritims
– Distrito 12 – Camins al Grau
– Distrito 13 – Algiros

Que corresponden a los barrios de Grau, El Cabanyal-Canyamelar, La Malvarrosa, Beteró, Nazaret, Aiora, Albors, La Creu del Grau, Camí Fondo, Penya-Roja, L´Illa Perduda, Ciutat Jardí, L´Amistat, La Bega Baixa y la Carrasca.

Según hemos podido comprobar en el Anuario Estadístico Municipal, el censo electoral en las elecciones del 2011, en el ámbito de la Junta Municipal del Marítimo fue de 115.584 vecinos, por tanto para poder solicitar el pleno extraordinario necesitamos el 1 %, que serían 1156 vecinos.

Os adjuntamos copias para imprimir de la Hoja de recogida de firmas y los motivos que, según nuestro punto de vista, justificarían la convocatoria de este pleno extraordinario, que según el reglamento municipal, debería ser convocado dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud.

Una vez recogidas las firmas, deberías presentarlas en los locales de cualquiera de las cuatro organizaciones convocantes.

Descargar las hojas de firmas en Google Drive, PULSAR AQUÍ