Comunicat sobre el retard de l’obertura del Teatre El Musical

        Des de les Associacions de Veïns i Veïnes Cabanyal-Canyamelar i l’Associació de Comerciants, Industrials i Professionals del Marítim (ACIPMAR) , volem manifestar la nostra estranyesa i disconformitat amb la decisió presa i anunciada per l’Ajuntament de València, de retardar la reobertura del Teatre Musical fins al pròxim mes d’abril, màximament quan la intenció del nou productor, l’empresari José Luis Moreno, era obrir a principis d’este pròxim mes de març.

    Utilitzar com a argument per a prolongar este tancament, que es produïx des del passat mes de juny, les dificultats i molèsties que provocaria per al seu funcionament, el tall de carrers que produïxen les pròximes festivitats de Falles i Setmana Santa, resulta com a mínim pintoresc i és tant com ignorar la utilització del trasporte públic en esta ciutat i desconéixer que la possibilitat de trobar una plaça d’aparcament en les proximitats del teatre és pràcticament impossible.

    El paper de dinamització que té l’obertura del dit teatre sobre la zona més pròxima, en la contornada de la Plaça del Rosari, resulta important per al nostre barri.”

     Atés que el propi Ajuntament reconeix que no és el consistori qui establix la programació, resulta incomprensible que aconselle retardar la seua obertura fins al mes d’abril, en contra del que era la intenció inicial de l’empresa concessionària.

    Per un altre costat ens pareix que la coincidència amb estes festes, lluny de ser un problema, és una oportunitat per a donar a conéixer el públic assistent al teatre, que en gran manera ve del centre de la ciutat, la important tradició que representa per a esta ciutat, la celebració de la Setmana Santa Marinera, tan característica del Cabanyal- Canyamelar, recentment declarada Festa d’Interés Turístic Nacional

Desde las Asociaciones de Vecinos y Vecinas Cabanyal-Canyamelar y la Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales del Marítimo (ACIPMAR), queremos manifestar nuestra extrañeza y disconformidad con la decisión tomada y anunciada por el Ayuntamiento de Valencia, de retrasar la reapertura del Teatro Musical hasta el próximo mes de abril, máxime cuando la intención del nuevo productor, el empresario José Luis Moreno, era abrir a principios de este próximo mes de marzo.

Utilizar como argumento para prolongar este cierre, que se viene produciendo desde el pasado mes de junio, las dificultades y molestias que provocaría para su funcionamiento, el corte de calles que producen las próximas festividades de Fallas y Semana Santa, resulta como mínimo pintoresco y es tanto como ignorar la utilización del trasporte público en esta ciudad y desconocer que la posibilidad de encontrar una plaza de aparcamiento en las proximidades del teatro es prácticamente imposible.

El papel de dinamización que tiene la apertura de dicho teatro sobre la zona más próxima, en los alrededores de la Plaza del Rosario, resulta importante para nuestro barrio.

Dado que el propio Ayuntamiento reconoce que no es el consistorio quien establece la programación, resulta incomprensible que aconseje retrasar su apertura hasta el mes de abril, en contra de lo que era la intención inicial de la empresa concesionaria.

Por otro lado nos parece que la coincidencia con estas fiestas, lejos de ser un problema, es una oportunidad para dar a conocer al público asistente al teatro, que en gran medida viene del centro de la ciudad, la importante tradición que representa para esta ciudad, la celebración de la Semana Santa Marinera, tan característica del Cabanyal-Canyamelar, recientemente declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.