Comunicat de la Plataforma sobre “el pacto del mar”

  La Plataforma Salvem el Cabanyal se suma i dóna suport, a l’igual que va fer ahir l’Associació de Veïns i Veïnes del Cabanyal-Canyamelar, a la iniciativa de la Federació Empresarial d’Hostaleria de València (FEHV), que va proposar un “pla urgent” per a la regeneració “integral” del Barri del Cabanyal. És la primera vegada que un col·lectiu, diferent a nosaltres, reivindica el Cabanyal com a front marítim de València, proposant la seua rehabilitació i revitalització sense cap destrucció. Considerem que aquestes mesures proposades pretenen asegurar el futur del barri, considerat Conjunt Històric Protegit per la seua històrica vinculació amb la mar, i que per tant  mereix ser  reactivat econòmicament, i ser punt de referència de la ciutat de València.

      La Plataforma Salvem el Cabanyal se suma y da apoyo, al igual que hizo ayer la Asociación de Vecinos y Vecinas del Cabanyal-Canyamelar, a la iniciativa de la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV), que propuso un ‘plan urgente” para la regeneración ‘integral’ del Barrio del Cabanyal. Es la primera vez que un colectivo, diferente a nosotros, reivindica el Cabanyal como frente marítimo de Valencia, proponiendo su rehabilitación y revitalización sin ninguna destrucción. Consideramos que estas medidas propuestas pretenden asegurar el futuro del barrio, considerado Conjunto Histórico Protegido por su histórica vinculación con la mar, y que por lo tanto merece ser reactivado económicamente, y ser punto de referencia de la ciudad de Valencia

  La Plataforma Salvem el Cabanyal se suma i dóna suport, a l’igual que va fer ahir l’Associació de Veïns i Veïnes del Cabanyal-Canyamelar, a la iniciativa de la Federació Empresarial d’Hostaleria de València (FEHV), que va proposar un “pla urgent” per a la regeneració “integral” del Barri del Cabanyal. És la primera vegada que un col·lectiu, diferent a nosaltres, reivindica el Cabanyal com a front marítim de València, proposant la seua rehabilitació i revitalització sense cap destrucció. Considerem que aquestes mesures proposades pretenen asegurar el futur del barri, considerat Conjunt Històric Protegit per la seua històrica vinculació amb la mar, i que per tant  mereix ser  reactivat econòmicament, i ser punt de referència de la ciutat de València.

      La Plataforma Salvem el Cabanyal se suma y da apoyo, al igual que hizo ayer la Asociación de Vecinos y Vecinas del Cabanyal-Canyamelar, a la iniciativa de la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV), que propuso un ‘plan urgente para la regeneración ‘integral’ del Barrio del Cabanyal. Es la primera vez que un colectivo, diferente a nosotros, reivindica el Cabanyal como frente marítimo de Valencia, proponiendo su rehabilitación y revitalización sin ninguna destrucción. Consideramos que estas medidas propuestas pretenden asegurar el futuro del barrio, considerado Conjunto Histórico Protegido por su histórica vinculación con la mar, y que por lo tanto merece ser reactivado económicamente, y ser punto de referencia de la ciudad de Valencia