COMUNICAT DAVANT LA REUNIÓ MANTINGUDA HUI AMB EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL LA PLATAFORMA SALVEM EL CABANYAL VOL FER PUBLICA LA SEUA VALORACIÓ

1.- Salvem el Cabanyal valora positivament la reunió d’avui. Esperem que estes reunions tinguen una continuïtat en el futur i obriguen un espai de diàleg què fins ara havia segut impossible, malgrat els nostres intents.

2.- Els  acords als què s’ha arribat en quant a neteja i a regeneració urbanística i social ens pareixen interessants. Lamentem que el tema de les llicències queda bloquejat degut a la interpretació que fa el govern municipal a l’hora d’aplicar la Ordre Ministerial de 2010.

3.- Lamentem que no s’haja tingut en compte la sol·licitud de participar en esta reunió feta pels grups municipals a l’oposició que son representants de una bona part de la ciutadania d’esta ciutat. Esperem que en un futur pròxim puguen participar amb total normalitat. Creiem què la seua aportació és indispensable per trobar una solució definitiva al problema del nostre barri, que ja dura massa temps.

 PER ALTRA BANDA I EN CONTESTACIÓ A LES DECLARACIONS FETES DES DEL EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL ESTOS DIES PASATS, VOLEM FER LES SEGÜENTS CONSIDERACIONS

1.- Creiem una equivocació modificar el Pepri o qualsevol altra planificació urbanística que es plantege d’esquenes a la ciutadania o sense comptar amb ella. Esta forma de treballar no aporta solucions ans al contrari, farà que el problema continue sense solució. La Plataforma Salvem el Cabanyal sempre a apostat pel diàleg i sempre hem reivindicat una participació ciutadana en les decisions que afecten directament sobre el nostre futur.

2.- Salvem el Cabanyal continuarà oposant-se amb totes les seues forces a la destrucció del Cabanyal, utilitzant tots els mitjans que l’estad de dret posa al nostre abast: jurídics, polítics i de participació ciutadana, nacionals e internacionals.

3.- Estem ben segurs de què la rehabilitació sense destrucció és la solució què posaria al barri en peu en dos, tres anys, atrauria inversions i crearia llocs de treball a curt termini. La prolongació de l’avinguda B.I. es un projecte desfasat i que no te viabilitat econòmica ni social.

Atentament, Plataforma Salvem El Cabanyal Canyamelar Cap de França

1.- Salvem el Cabanyal valora positivament la reunió d’avui. Esperem que estes reunions tinguen una continuïtat en el futur i obriguen un espai de diàleg què fins ara havia segut impossible, malgrat els nostres intents.

2.- Els  acords als què s’ha arribat en quant a neteja i a regeneració urbanística i social ens pareixen interessants. Lamentem que el tema de les llicències queda bloquejat degut a la interpretació que fa el govern municipal a l’hora d’aplicar la Ordre Ministerial de 2010.

3.- Lamentem que no s’haja tingut en compte la sol·licitud de participar en esta reunió feta pels grups municipals a l’oposició que son representants de una bona part de la ciutadania d’esta ciutat. Esperem que en un futur pròxim puguen participar amb total normalitat. Creiem què la seua aportació és indispensable per trobar una solució definitiva al problema del nostre barri, que ja dura massa temps.

 PER ALTRA BANDA I EN CONTESTACIÓ A LES DECLARACIONS FETES DES DEL EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL ESTOS DIES PASATS, VOLEM FER LES SEGÜENTS CONSIDERACIONS

1.- Creiem una equivocació modificar el Pepri o qualsevol altra planificació urbanística que es plantege d’esquenes a la ciutadania o sense comptar amb ella. Esta forma de treballar no aporta solucions ans al contrari, farà que el problema continue sense solució. La Plataforma Salvem el Cabanyal sempre a apostat pel diàleg i sempre hem reivindicat una participació ciutadana en les decisions que afecten directament sobre el nostre futur.

2.- Salvem el Cabanyal continuarà oposant-se amb totes les seues forces a la destrucció del Cabanyal, utilitzant tots els mitjans que l’estad de dret posa al nostre abast: jurídics, polítics i de participació ciutadana, nacionals e internacionals.

3.- Estem ben segurs de què la rehabilitació sense destrucció és la solució què posaria al barri en peu en dos, tres anys, atrauria inversions i crearia llocs de treball a curt termini. La prolongació de l’avinguda B.I. es un projecte desfasat i que no te viabilitat econòmica ni social.

Atentament, Plataforma Salvem El Cabanyal Canyamelar Cap de França