Comunicat de premsa de recolzament a l’informe de la Universitat de València

El passat dia 7 de febrer vam mantenir una reunió la totalitat dels representants de les diferents organitzacions del Cabanyal-Canyamelar, i veïns que a títol personal participem en les diferents entrevistes que es van realitzar amb el vicerector de la Universitat de València, D. Jorge Hermosilla Pla, a instàncies de la Comissió creada per a l’estudi del nostre barri. L’objectiu era fer una valoració conjunta de l’Informe que ha emès l’esmentada Comissió. A títol individual ja ens havíem pronunciat algunes organitzacions, però volíem fer una posada en comú de les nostres impressions. El resultat d’aquesta reunió és el document que adjuntem.

Volem agrair públicament a la Universitat de València l’esforç que ha realitzat per abordar des del rigor interdisciplinari, aquesta delicada situació que està llastrant el futur del nostre barri.

La nostra identificació amb l’anàlisi de la situació i les propostes de millora que suggereixen, fan que ens reafirmem en la confiança que ja li vam manifestar en el seu moment el Sr Jorge Hermosilla, sobre el paper que pot jugar la Universitat de València per a la resolució d’aquest conflicte, i ens mantenim expectants, que aquest informe sigui el primer pas d’una sèrie d’accions, que des de la discussió i el consens, permeten assolir vies per a la seva solució.

En nom i representació de tots els assistents a aquesta reunió i tal com hem acordat, fem públic el document de suport a l’Informe realitzat per la Universitat de València.

RELACIÓ D’ASSISTENTS QUE SIGNEN AQUEST DOCUMENT:

 • Emiliano García – President de ACIPMAR
 • José Martorell – Veí
 • Pepa Dasí – Presidenta de la AVV Cabanyal-Canyamelar
 • Vicente Gallart – Vicepresident de la AVV Cabanyal-Canyamelar
 • Ana Civera – Presidenta de la AVV Pavimar
 • Paloma Carreras – Empresaria
 • Maribel Doménech – Portaveu Plataforma Salvem el Cabanyal
 • Begoña Sorolla – Presidenta de Junta Major de la Setmana Santa Marinera
 • Francisco Burguera – Tresorer de Junta Major de la Setmana Santa Marinera

El pasado día 7 de febrero mantuvimos una reunión la totalidad de los representantes de las distintas organizaciones del Cabanyal-Canyamelar, y vecinos que a título personal participamos en las distintas entrevistas que se realizaron con el Vicerrector de la Universitat de València, D. JORGE HERMOSILLA PLA, a instancias de la Comisión creada para el estudio de nuestro barrio. El objetivo era realizar una valoración conjunta del Informe que ha emitido la citada Comisión. A título individual ya nos habíamos pronunciado algunas organizaciones, pero queríamos realizar una puesta en común de nuestras impresiones. El resultado de esta reunión es el documento que adjuntamos.

Queremos agradecer públicamente a la Universitat de València el esfuerzo que ha realizado para abordar desde el rigor interdisciplinar, esta delicada situación que está lastrando el futuro de nuestro barrio.

Nuestra identificación con el análisis de la situación y las propuestas de mejora que se sugieren, hacen que nos reafirmemos en la confianza que ya le manifestamos en su momento a D. Jorge Hermosilla, sobre el papel que puede jugar la Universidad de Valencia para la resolución de este conflicto, y nos mantenemos expectantes, de que este Informe sea el primer paso de una serie de acciones, que desde la discusión y el consenso, permitan alcanzar vías para su solución.

En nombre y representación de todos los asistentes a esta reunión y tal como hemos acordado, hacemos publico el documento de apoyo al informe realizado por la Universitat de València.

RELACIÓN DE ASISTENTES QUE SUSCRIBEN ESTE DOCUMENTO:

 • Emiliano García – Presidente de ACIPMAR
 • José Martorell – Vecino
 • Pepa Dasí – Presidenta de la AVV Cabanyal-Canyamelar
 • Vicente Gallart – Vicepresidente de la AVV Cabanyal-Canyamelar
 • Ana Civera – Presidenta de la AVV Pavimar
 • Paloma Carreras – Empresaria
 • Maribel Doménech – Portavoz Plataforma Salvem el Cabanyal
 • Begoña Sorolla – Presidenta de Junta Mayor de la Semana Santa Marinera
 • Francisco Burguera – Tesorero de Junta Mayor de la Semana Santa Marinera