Convocatòria per evitar un desnonament al Cabanyal

Totes les dades que se comenten a continuació estan comprobades i hem vist els documents que acrediten els ingressos fets al compte bancari de Cabanyal 2010 fins al mes de juny.

QUÈ ESTÀ PASSANT?

L’ajuntament de València vol tirar a Elsa Dos Santos de sa casa. És un objectiu fàcil: dona, immigrant, pobra i mare d’un menor. Viu al Cabanyal des del 2007, en la zona que el consistori pretén enderrocar per ampliar l’avinguda de Blasco Ibáñez fins la mar. La casa és propietat del Pla Cabanyal-Canyamelar, nova denominació de l’antiga i polèmica Cabanyal 2010, l’empresa pública que se dedica a comprar les cases a preus irrisoris amb l’objectiu de tancar-les i afonar-les només puga. Un fet que ha generat un ambient de forta degradació al barri. L’ajuntament va denunciar Elsa l’any passat perquè deixà de pagar-li un parell de mensualitats. Al poc, saldà el deute, però la maquinària judicial ja estava en marxa. Elsa mai no rebé cap notificació. Ni de l’ajuntament ni del jutjat. S’assabentà de la denúncia perquè fa uns dies arribaren uns policies amb una ordre de desnonament. Ella no estava a casa i obrí la porta Xangó, el fill. Com es tractava d’un menor, no pogueren efectuar el desallotjament, però deixaren avís de què tornarien hui dijous cap a les 13 hores.

S’ha cursat una convocatòria popular perquè a partir de les 11 hores la gent es concentre a la porta de casa d’Elsa (carrer Francesc Eiximenis 28, junt al mercat del Cabanyal) per evitar-hi el desnonament i que l’ajuntament, a continuació, tapie la casa i la derruïsca per dins.Todos los datos que se comentan a continuación están comprobados y hemos visto los documentos que acreditan los ingresos realizados en la cuenta bancaria de Cabanyal 2010 hasta el mes de junio.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

El ayuntamiento de Valencia quiere echar a Elsa Dos Santos de su casa. Es un objetivo fácil: mujer, inmigrante, pobre y madre de un menor. Vive en el Cabanyal desde 2007, en la zona que el consistorio pretende derribar para ampliar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar. La casa es propiedad del Plan Cabanyal-Canyamelar, nueva denominación de la antigua y polémica Cabanyal 2010, la empresa pública que se dedica a comprar las casas a precios irrisorios con el objetivo de cerrarlas y hundirlas cuando pueda. Un hecho que ha generado un ambiente de fuerte degradación en el barrio. El ayuntamiento denunció a Elsa el año pasado porque dejó de pagarle un par de mensualidades. Al poco, saldó la deuda, pero la maquinaria judicial ya estaba en marcha. Elsa nunca recibió ninguna notificación. Ni del ayuntamiento ni del juzgado. Se enteró de la denuncia porque hace unos días llegaron unos policías con una orden de desahucio. Ella no estaba en casa y abrió la puerta Xangó, el hijo. Como se trataba de un menor, no pudieron efectuar el desalojo, pero dejaron aviso de que volverían hoy jueves hacia las 13 horas.

Se ha cursado una convocatoria popular para que a partir de las 11 horas la gente se concentre en la puerta de casa de Elsa (calle Francesc Eiximenis 28, junto al mercado del Cabanyal) para evitar el desahucio y que el ayuntamiento, a continuación, Tapie la casa y la derruïsca por dentro.