El Suprem demostra que el veïnat que defensa una rehabilitació sense destrucció tenia raó al oposar-se als enderrocs al abril del 2010

  • El 6 d’abril de 2010: Enviar les màquines per enderrocar cases al Cabanyal i l’actuació de la policia va ser una temeritat i una arbitrarietat.
  • El 6 d’abril de 2010: El veïnat defengué l’Estat de Dret i l’ajuntament de València un frau.

Una vegada més des de la Plataforma Salvem El Cabanyal Canyamelar volem manifestar que la solució al problema creat per un projecte antic i desfasat no és altra que el consens i la rehabilitació sense destrucció. Les noves tendències marquen el camí de la conservació del patrimoni+ recuperació de la identitat + la diferència com a valor afegit. Tot açò sols és possible amb la rehabilitació sense destrucció.

L’Ajuntament de València no pot seguir posant impediments al creixement social i econòmic del barri del Cabanyal – Canyamelar, l’ajuntament no deu ni pot seguir negant llicències d’obra ni d’obertura de noves empreses. L’ajuntament està per a dinamitzar la transformació social i econòmica no per a impedir-la amb les seves decisions.

El govern municipal de València no està per crear llocs de treball al barri i al moment actual, es el pitjor que li se pot dir a uns dirigents polítics que administren la ciutat, la primera preocupació de la ciutadania es l’atur, bé el Partit Popular té en la seua mà la possibilitat de activar un barri i atraure inversions del govern central, per què no ho fa? La resposta la entenem fàcil: el seu primer interés no és l’interés general.

  • El 06 de abril de 2010: Enviar las máquinas por derribar casas al Cabañal y la actuación de la policía fue una temeridad y una arbitrariedad. Los responsables máximos y primeros de los desgraciados hechos no es otro qué la actitud radical y absoluta del gobierno municipal.
  • El 06 de abril de 2010: La vecindad defendió el Estado de Derecho y el ayuntamiento de Valencia un fraude.

Una vez más desde la Plataforma Salvem El Cabanyal Canyamelar queremos manifestar que la solución al problema creado por un proyecto antiguo y desfasado no es otra que el consenso y la rehabilitación sin destrucción. Las nuevas tendencias marcan el camino de la conservación del patrimonio más la recuperación de la identidad más la diferencia como valor añadido. Todo esto solo es posible con la rehabilitación sin destrucción.

EL Ayuntamiento de Valencia no puede seguir poniendo impedimentos al crecimiento social y económico del barrio del Cabanyal – Canyamelar, el ayuntamiento no debe, ni puede, seguir negando licencias de obra ni de abertura de nuevas empresas. El ayuntamiento está para dinamizar la transformación social y económica no para impedirla con sus decisiones.

El gobierno municipal de Valencia no está por crear puestos de trabajo en el barrio y en el momento actual, es lo peor que le se puede decir a unos dirigentes políticos que administran la ciudad, la primera preocupación de la ciudadanía es el paro, bien el Partido Popular tiene en su mano la posibilidad de activar un barrio y atraer inversiones del gobierno central, ¿por qué no lo hace? La respuesta la entendemos fácil: su primer interés no es el interés general.