El Cabanyal: els drets dels xiquets al punt de mira

Cooperació Social Universitària ha organitzat una taula rodona per parlar dels menors en el Cabanyal. A més, estan acabat l’estudi socio-antropològic del barri en col·laboració amb la Universitat de València.

De moment, realitzen una xicoteta exposició per difondre part dels resultats, en concret els que més parlen dels xiquets i xiquetes. Podeu visitar l’exposició a la Casa de l’Alumne de la UPV els dies 23, 24 i 25 de maig i en l’Escola del Cabanyal els dies 26 i 27, on es realitzarà una taula rodona.

Cooperació Social Universitària (CSU) és una associació sense ànim de lucre independent, formada i gestionada per voluntaris des de 1995. És apartidista i aconfessional i el seu objectiu és promoure les condicions perquè les persones menys afavorides puguin tenir igualtat d’oportunitats d’accés a una educació de qualitat. CSU exerceix la seva tasca amb població desfavorida del Cabanyal i del Marítim (principalment xiquets) per causes de desigualtat econòmica, social, educativa i cultural.

L’entitat s’ha posicionat en diverses ocasions en contra de l’estat actual de degradació del Cabanyal, que afecta especialment a la infància.

Cooperación Social Universitaria ha organizado una mesa redonda para hablar de los menores en el Cabanyal. Además, están terminado el estudio socio-antropológico del barrio en colaboración con la Universidad de Valencia.

Por el momento, realizan una pequeña exposición para difundir parte de los resultados, en concreto los que más hablan de los niños y niñas. Podéis visitar la exposición en la Casa del Alumno de la UPV los días y en la Escola del Cabanyal los días, donde se realizará una mesa redonda.

Cooperación Social Universitaria (CSU) es una asociación sin ánimo de lucro independiente, formada y gestionada por voluntarios desde 1995. Es apartidista y aconfesional y su objetivo es promover las condiciones para que las personas menos favorecidas puedan tener igualdad de oportunidades de acceso a una educación de calidad. CSU desempeña su labor con población desfavorecida del Cabanyal y del Marítimo (principalmente niños) por causas de desigualdad económica, social, educativa y cultural.

La entidad se ha posicionado en diversas ocasiones en contra del estado actual de degradación del Cabanyal, que afecta especialmente a la infancia.