Salvem el Cabanyal i les eleccions. SI TOTS VOTEM GUANYEM!

Una de les més importants reivindicacions de la lluita dels col·lectius ciutadans ha segut la reivindicació de la democràcia participativa. Resulta que per a poder gaudir de democràcia participativa el primer requisit necessari és PARTICIPAR. I és que desprès de tants anys hem cregut necessari plantejar-nos la necessitat de demanar-vos que participeu, que voteu.

EN ESTE MOMENT PARTICIPAR ES VOTAR.

Mireu hem fet nostra una frase de Sartre:

“Una cosa és el que fan amb nosaltres i altra cosa diferent és el que nosaltres estem disposats a fer amb el que han fet amb nosaltres”. I també hem fet un poema per explicar-vos el que sentim i el que vos demanem.

 

 

Indignat i vota

 

Si estàs viu, vota

Si estàs despert, vota

També vota dormint

Si penses, vota

També vota sense pensar

Si surts per la nit, vota

Si okupes, vota

I si no ocupes, vota també

Si ja et sents major, vota

Si eres jove, vota també

Si estàs, vota

I si no estàs, vota per correu

Si estàs perdut: indignat i vota

Sols la indignació no es suficient: vota i indignat

El futur es nostre i nostra la responsabilitat.

 

Coneixeu el manifest de Stephan Hessel Indignez-vous? Diu:

“A totes les persones que faran el segle XXI, els diem amb afecte:

CREAR ÉS RESISTIR; RESISTIR ÉS CREAR”.


 Una de las más importantes reivindicaciones de la lucha de los colectivos ciudadanos ha sido la reivindicación de la democracia participativa.  Resulta que para poder disfrutar de democracia participativa el primer requisito necesario es PARTICIPAR.  Y es que después de tantos años hemos creído necesario plantearnos la necesidad de pedirle que participéis, que votéis.

EN ESTE MOMENTO PARTICIPAR ES VOTAR.

Mirad hemos hecho nuestra una frase de Sartre:
” Una cosa es lo que hacen con nosotros y otra cosa distinta es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer con lo que han hecho con nosotros “.  Y también hemos hecho un poema para explicaros lo que sentimos y lo que os pedimos.

Indígnate y vota

Si estás vivo, vota
Si estás despierto, vota
También vota durmiendo
Si piensas, vota
También vota sin pensar
Si sales por la noche, vota
Si okupas, vota
Y si no ocupas, vota también
Si ya te sientes mayor, vota
Si eres joven, vota también
Si estás, vota
Y si no estás, vota por correo
Si estás perdido: indignado y vota
Sólo la indignación no es suficiente: vota e indignado
El futuro es nuestro y nuestra la responsabilidad.

 

Conocéis el manifiesto de Stephan Hessel Indignez-vous? Dice:

“A todas las personas que harán el siglo XXI, les decimos con afecto:

CREAR ES RESISTIR; RESISTIR ES CREAR”.