Les entitats valencianes criden a participar en massa a les eleccions – Vilaweb

Una vintena d’entitats valencianes presenten avui el manifest (pdf) del Moviment Cívic Valencià, signat el 9 d’abril proppassat a Alacant. El document fa una crida a la qualitat democràtica i a la participació en massa a les eleccions autonòmiques i municipals del 22 de maig. Pel Moviment Cívic Valencià, sorgit de les converses entre entitats com Acció Cultural del País ValenciàEscola ValencianaPlataforma Salvem el Cabanyal i els sindicats del País Valencià, la política valenciana viu un procés de degradació, per causa de la crisi econòmica, ‘que ha posat en evidència el model econòmic valencià’, i de la corrupció política.

Per això recorda que tot procés electoral és una magnífica ocasió perquè la gent s’expressi i faci sentir la seva opinió. També clama perquè els partits tractin els electors com a ‘persones intel·ligents i afavoreixin l’encontre i el debat i amb la societat civil’. Finalment, crida a participar en massa a les eleccions bo i apel·lant ‘al sentit cívic del poble valencià’.

Per les entitats signants del manifest, aquestes eleccions tenen algunes característiques que les fan peculiars, ‘fonamentalment pel fet d’estar emmarcades per realitats que han alterat per complet algunes de les certeses sobre les quals s’ha desenvolupat la democràcia valenciana’. I exigeixen als partits: l’enunciat de mesures precises perquè recuperin la credibilitat les institucions valencianes, el compromís d’encoratjar la participació a les eleccions, la renúncia a usar les institucions en les quals es governa per a beneficiar el mateix partit durant les eleccions, la formulació de propostes concretes per al manteniment de l’estat del benestar al País Valencià i la inclusió de propostes precises per a incrementar la participació ciutadana en tots els àmbits, com a una forma imprescindible per a donar un contingut més complet i quotidià a la democràcia que, en cas contrari, pot aparèixer com incimpleta o minvada.

El coordinador d’Acció Cultural del País Valencià, Toni Gisbert, ha explicat a VilaWeb que les entitats aplegades dins del Moviment Cívic Valencià ja feia força mesos que debatien sobre la importància d’aquestes eleccions en tant que peculiars. Per això, aquestes mateixes entitats finalment decidiren de documentar en un manifest totes aquestes reflexions amb el propòsit que esdevinguessin una consinga transversal, sorgida d’una bona representació de la societat civil i per a tota la societat valenciana.

 Presentan el manifiesto del Movimiento Cívico Valenciano
Una veintena de entidades valencianas presentan hoy el manifiesto (pdf) del Movimiento Cívico Valenciano, firmado el 9 de abril pasado en Alicante.  El documento hace un llamamiento a la calidad democrática y la participación en masa en las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo.  Por el Movimiento Cívico Valenciano, surgido de las conversaciones entre entidades como Acció Cultural del País Valencià, Escola Valenciana, Plataforma Salvem el Cabanyal y los sindicatos del País Valenciano, la política valenciana vive un proceso de degradación, por causa de la crisis económica, ‘que  ha puesto en evidencia el modelo económico valenciano ‘, y de la corrupción política.
Por eso recuerda que todo proceso electoral es una magnífica ocasión para que la gente se exprese y haga oír su opinión.  También clama para que los partidos traten los electores como ‘personas inteligentes y favorezcan el encuentro y el debate y con la sociedad civil’.  Finalmente, llama a participar en masa en las elecciones bueno y apelando ‘en el sentido cívico del pueblo valenciano’.
Para las entidades firmantes del manifiesto, estas elecciones tienen algunas características que las hacen peculiares, ‘fundamentalmente por estar enmarcadas por realidades que han alterado por completo algunas de las certezas sobre las que se ha desarrollado la democracia valenciana’.  Y exigen a los partidos: el enunciado de medidas precisas para que recuperen la credibilidad las instituciones valencianas, el compromiso de alentar la participación en las elecciones, la renuncia a usar las instituciones en las que se gobierna para beneficiar al mismo partido durante las elecciones , la formulación de propuestas concretas para el mantenimiento del estado del bienestar en la Comunidad Valenciana y la inclusión de propuestas precisas para incrementar la participación ciudadana en todos los ámbitos, como una forma imprescindible para dar un contenido más completo y cotidiano en  la democracia que, en caso contrario, puede aparecer como incimpleta o mermada.
El coordinador de Acció Cultural del País Valencià, Toni Gisbert, explicó a VilaWeb que las entidades reunidas en el Movimiento Cívico Valenciano ya hacía bastantes meses que debatían sobre la importancia de estas elecciones en tanto que peculiares.  Por ello, estas mismas entidades finalmente decidieron documentar en un manifiesto todas estas reflexiones con el propósito de que se convirtieran en una consinga transversal, surgida de una buena representación de la sociedad civil y para toda la sociedad valenciana.