Nou disseny a la web i altres novetats

Com veieu, la web ha estat renovada. Conservant la imatge i l’estil anterior, hem introduït el que pensem que són millores en la presentació de la informació de la qual disposem, que és molta i molt difícil d’ordenar. Les principals novetats són:

 • Nou disseny de la portada, que presenta tota la informació essencial per entendre el problema que patim els veïns del Cabanyal i de València. Hem deixat el més important: qui som, què fem i per què lluitem, al centre de la pàgina, i deixem les notícies, comunicats i convocatòries a un segon terme. Un disseny més estàtic per a una entitat cívica que ja porta 13 anys resistint.
 • Major a importància a Facebook i a Twitter. Avui en dia els usuaris d’Internet naveguen molt més per aquestes xarxes socials que per les pàgines ‘tradicionals’. Així, les convocatòries a través de Facebook i Twitter tindran el seu reflex en la plana web, però de forma independent a la informació que es presenta.
 • Molts més documents, informes, articles i una quantitat enorme de fotos per cobrir els 13 anys de la Plataforma Salvem el Cabanyal. Hem aprofitat per externalitzar fotos i documents en altres serveis de xarxa, que ofereixen més espai i possibilitats que la organització en carpetes al servidor web. Podeu visitar la gal·leria de fotos ací i el magatzem de documents ací. [La gal·leria de fotos dóna problemes amb Chrome, però esperem arreglar-ho prompte]

A més hem actualitzat la història de la Plataforma amb un munt de referències. Hem traduït moltes pàgines (i les que ens queden), especialment al valencià, en la història del barri i en la descripció del PEPRI.

Hem fet un munt de treball, però no ens quedarem ací. L’equip tecnològic de la Plataforma té els següents plans per al futur:

 • Aportar molts més vídeos sobre el tema, en especial els d’edició pròpia.
 • Fer un cercador de notícies sobre el Cabanyal, les quals hem anant arreplegant durant 13 anys.
 • Posar en contacte cases resistents amb gent que desitge viure al Cabanyal de lloguer.
 • Visita virtual al barri per a dispositius mòbils.

I tot allò que es puga fer a l’àmbit de les noves tecnologies per defensar aquest barri i la seva gent.
Como veis, la web ha sido renovada. Conservando la imagen y el estilo anterior, hemos introducido lo que pensamos que son mejoras en la presentación de la información de la que disponemos, que es mucha y muy difícil de ordenar. Las principales novedades son:

 • Nuevo diseño de la portada, que presenta toda la información esencial para entender el problema que sufrimos los vecinos del Cabanyal y de Valencia. Hemos dejado lo más importante: quiénes somos, qué hacemos y por qué luchamos, en el centro de la página, y dejamos las noticias, comunicados y convocatorias a un segundo plano. Un diseño más estático para una entidad cívica que ya lleva 13 años resistiendo.
 • Mayor a importancia en Facebook y en Twitter. Hoy en día los usuarios de Internet navegan mucho más por estas redes sociales que por las páginas ‘tradicionales’. Así, las convocatorias a través de Facebook y Twitter tendrán su reflejo en la página web, pero de forma independiente a la información que se presenta.
 • Muchos más documentos, informes, artículos y una cantidad enorme de fotos para cubrir los 13 años de la Plataforma Salvem el Cabanyal. Hemos aprovechado para externalizar fotos y documentos en otros servicios de red, que ofrecen más espacio y posibilidades que la organización en carpetas en el servidor web. Podéis visitar la galería de fotos aquí y el almacén de documentos aquí. . [La galeria de fotos da problemas con Chrome, pero esperamos arreglarlo pronto]

Además hemos actualizado la historia de la Plataforma con un montón de referencias. Hemos traducido muchas páginas (y las que nos quedan), especialmente al valenciano, en la historia del barrio y en la descripción del PEPRI.

Hemos hecho un montón de trabajo, pero no nos quedaremos aquí. El equipo tecnológico de la Plataforma tiene los siguientes planes para el futuro:

 • Aportar muchos más vídeos sobre el tema, en especial los de edición propia.
 • Un buscador de noticias sobre el Cabanyal, que hemos ido recogiendo durante 13 años.
 • Poner en contacto casas resistentes con gente que desee vivir en el Cabanyal de alquiler.
 • Visita virtual al barrio para dispositivos móviles.

Y todo lo que pueda hacer en el ámbito de las nuevas tecnologías para defender este barrio y su gente.