Comunicat: propostes del arquitectes

2011-02-10 Declaracions Grau: declaracions del Sr. Grau, primer tinent d’alcalde de l’ajuntament de València, el dia 10 de febrer de 2011 als mitjans de comunicació.

Vos adjuntem uns informes molt interessants elaborats per:

  1. Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de la Comunitat Valenciana
  2. Unió d’agrupacions d’Arquitectes urbanistes del Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes d’Espanya
  3. JRMC: informe de les Jornades organitzades pel Ministeri de Cultura

2011-02-10 Declaraciones Grau: declaraciones del Sr. Grau, primer teniente de alcalde del ayuntamiento de Valencia, el día 10 de febrero de 2011 a los medios de comunicación.

Os adjuntamos unos informes muy interesantes elaborados por:

  1. Agrupación de Arquitectos Urbanistas de la Comunidad Valenciana
  2. Unión de agrupaciones de Arquitectos urbanistas del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España
  3. JRMC: informe de las Jornadas organizadas por el Ministerio de Cultura


són conclusions de les recents jornades de reflexió realitzades per a analitzar la situació actual del nostre barri, el Cabanyal-Canyamelar, i les possibles estratègies per a eixir de la situació en la que ens trobem.

Estem vivint una situació que a primera vista podria entendre’s com paralitzadora de les ànsies de destrucció que hem patit per part de l’Ajuntament, però que de perpetuar-se, podria portar conseqüències negatives a llarg termini, pel nou desgast que produiria una llarga paralització.

Volem destacar que els informes no estan redactats en termes excessivament tècnics, ans al contrari, pareix com si s’haguera realitzat un esforç, molt d’agrair, perquè la seua comprensió estiga a l’abast de totes les persones encara que no tinguem una formació tècnica des de la perspectiva de l’arquitectura urbanística. Creiem que la seua lectura és imprescindible per a aclarir idees i posicions individuals i col·lectives. Gràcies per l’esforç i el temps dedicat.

son conclusiones de las recientes jornadas de reflexión realizadas para analizar la situación actual de nuestro barrio, el Cabanyal-Canyamelar, y las posibles estrategias para salir de la situación en la que nos encontramos.

Estamos viviendo una situación que a primera vista podría entenderse como paralizadora de las ansias de destrucción que hemos sufrido por parte del Ayuntamiento, pero que de perpetuarse, podría traer consecuencias negativas a largo plazo, por el nuevo desgaste que produciría una larga paralización .

Queremos destacar que los informes no están redactados en términos excesivamente técnicos, al contrario, parece como si se hubiera realizado un esfuerzo, muy de agradecer, para que su comprensión esté al alcance de todas las personas aunque no tengamos una formación técnica desde la perspectiva de la arquitectura urbanística. Creemos que su lectura es imprescindible para aclarar ideas y posiciones individuales y colectivas. Gracias por el esfuerzo y el tiempo dedicado.