Comunicat de premsa davant les declaracions del regidor Grau

Davant de les declaracions d’Alfonso Grau d’ahir 10 de febrer i hui 11 de febrer, la Plataforma Salvem El Cabanyal – Canyamelar manifesta:

1.- Que tant la Plataforma com les associacions de Veïns sempre han estat obertes al diàleg i a participar en totes les iniciatives per a trobar una solució al problema que vivim des de 1998.

2.- Treballem per un planejament urbà que respecte a les persones i al patrimoni. Que si fins ara no ha sigut possible trobar un lloc en comú amb el PP, que és el partit que té la direcció de l’administració pública local i autonòmica, creiem que qualsevol moment és bo per a superar el conflicte urbanístic que estem patint.

3.- Si la voluntat de diàleg i esforç a superar els problemes manifestats ahir pel sr. Grau són sincers, no entenem les seues declaracions, en el dia de hui (11/2/2011) tractant d’involucrar-nos en uns fets, amb els que no tenim res a veure i són contraris al nostre mode d’actuar i que diuen que van ocórrer el dia 4 de febrer. Pareix més un penediment de les seues paraules d’ahir i un intent de “tapar” la notícia de possible solució al problema de prolongació de l’avinguda amb diàleg i consens.

4.- La Plataforma Salvem El Cabanyal – Canyamelar se sent honrada de poder dialogar amb tots els partits polítics, organitzacions professionals, organitzacions socials, sindicats, etc., que estan oberts al diàleg. Ja voldríem trobar esta actitud entre els dirigents de Partit Popular de València.
Ens sentim units als que defenen el diàleg, les solucions consensuades, la participació ciutadana i una metodologia moderna d’entendre la planificació urbana i, per això, ens sentim pròxims a (la llista podria ser molt extensa, per la qual cosa citem només alguns) Compromís, Esquerra Unida, Bloc, Iniciativa i, per descomptat del PSPV- PSOE. Per la nostra part no faltaran els esforços perquè en esta llarga llista estiga també el Partit Popular.

ATENTAMENT, PLATAFORMA SALVEM EL CABANYALAnte las declaraciones de Alfonso Grau de ayer 10 de febrero y hoy 11 de febrero, la Plataforma Salvem El Cabanyal – Canyamelar manifiesta:
1.- Que tanto la Plataforma como las Asociaciones de Vecinos siempre han estado abiertas al diálogo y a participar en todas las iniciativas para encontrar una solución al problema que vivimos desde 1998.

2.- Trabajamos por un planeamiento urbano que respete a las personas y al patrimonio. Que si hasta ahora no ha sido posible encontrar un lugar en común con el PP, que es el partido que tiene la dirección de la Administración Pública Local y Autonómica, creemos que cualquier momento es bueno para superar el conflicto urbanístico que estamos sufriendo.

3.- Si la voluntad de diálogo y esfuerzo en superar los problemas manifestados ayer por el Sr. Grau son sinceros, no entendemos sus declaraciones, en el día de hoy (11/2/2011) tratando de involucrarnos en unos hechos, con los que no tenemos nada que ver y son contrarios a nuestro modo de actuar y que dicen que ocurrieron el día 4 de febrero. Parece más bien un arrepentimiento de sus palabras de ayer y un intento de “tapar” la noticia de posible solución al problema de prolongación de la avenida con diálogo y consenso.

4.- La Plataforma Salvem El Cabanyal – Canyamelar se siente honrada de poder dialogar con todos los partidos políticos, organizaciones profesionales, organizaciones sociales, sindicatos, etc., que están abiertos al diálogo. Ya quisiéramos encontrar esta actitud entre los dirigentes de Partido Popular de Valencia.
Nos sentimos unidos a los que defienden el diálogo, las soluciones consensuadas, la participación ciudadana y una metodología moderna de entender la planificación urbana y, por eso, nos sentimos próximos a (la lista podría ser muy extensa, por lo que citamos solo algunos) Compromís, Esquerra Unida, Bloc, Iniciativa y, por supuesto del PSPV- PSOE. Por nuestra parte no faltarán los esfuerzos para que en esta lista esté también el Partido Popular.

ATENTAMENT, PLATAFORMA SALVEM EL CABANYAL

NOTA DE PREMSA

Davant de les declaracions d’Alfonso Grau d’ahir 10 de febrer i hui 11 de febrer, la Plataforma Salvem El Cabanyal – Canyamelar manifesta:
1.- Que tant la Plataforma com les associacions de Veïns sempre han estat obertes al diàleg i a participar en totes les iniciatives per a trobar una solució al problema que vivim des de 1998.

2.- Treballem per un planejament urbà que respecte a les persones i al patrimoni. Que si fins ara no ha sigut possible trobar un lloc en comú amb el PP, que és el partit que té la direcció de l’administració pública local i autonòmica, creiem que qualsevol moment és bo per a superar el conflicte urbanístic que estem patint.

3.- Si la voluntat de diàleg i esforç a superar els problemes manifestats ahir pel sr. Grau són sincers, no entenem les seues declaracions, en el dia de hui (11/2/2011) tractant d’involucrar-nos en uns fets, amb els que no tenim res a veure i són contraris al nostre mode d’actuar i que diuen que van ocórrer el dia 4 de febrer. Pareix més un penediment de les seues paraules d’ahir i un intent de “tapar” la notícia de possible solució al problema de prolongació de l’avinguda amb diàleg i consens.

4.- La Plataforma Salvem El Cabanyal – Canyamelar se sent honrada de poder dialogar amb tots els partits polítics, organitzacions professionals, organitzacions socials, sindicats, etc., que estan oberts al diàleg. Ja voldríem trobar esta actitud entre els dirigents de Partit Popular de València.
Ens sentim units als que defenen el diàleg, les solucions consensuades, la participació ciutadana i una metodologia moderna d’entendre la planificació urbana i, per això, ens sentim pròxims a (la llista podria ser molt extensa, per la qual cosa citem només alguns) Compromís, Esquerra Unida, Bloc, Iniciativa i, per descomptat del PSPV- PSOE. Per la nostra part no faltaran els esforços perquè en esta llarga llista estiga també el Partit Popular.

CASTELLÀ

Ante las declaraciones de Alfonso Grau de ayer 10 de febrero y hoy 11 de febrero, la Plataforma Salvem El Cabanyal – Canyamelar manifiesta:
1.- Que tanto la Plataforma como las Asociaciones de Vecinos siempre han estado abiertas al diálogo y a participar en todas las iniciativas para encontrar una solución al problema que vivimos desde 1998.

2.- Trabajamos por un planeamiento urbano que respete a las personas y al patrimonio. Que si hasta ahora no ha sido posible encontrar un lugar en común con el PP, que es el partido que tiene la dirección de la Administración Pública Local y Autonómica, creemos que cualquier momento es bueno para superar el conflicto urbanístico que estamos sufriendo.

3.- Si la voluntad de diálogo y esfuerzo en superar los problemas manifestados ayer por el Sr. Grau son sinceros, no entendemos sus declaraciones, en el día de hoy (11/2/2011) tratando de involucrarnos en unos hechos, con los que no tenemos nada que ver y son contrarios a nuestro modo de actuar y que dicen que ocurrieron el día 4 de febrero. Parece más bien un arrepentimiento de sus palabras de ayer y un intento de “tapar” la noticia de posible solución al problema de prolongación de la avenida con diálogo y consenso.

4.- La Plataforma Salvem El Cabanyal – Canyamelar se siente honrada de poder dialogar con todos los partidos políticos, organizaciones profesionales, organizaciones sociales, sindicatos, etc., que están abiertos al diálogo. Ya quisiéramos encontrar esta actitud entre los dirigentes de Partido Popular de Valencia.
Nos sentimos unidos a los que defienden el diálogo, las soluciones consensuadas, la participación ciudadana y una metodología moderna de entender la planificación urbana y, por eso, nos sentimos próximos a (la lista podría ser muy extensa, por lo que citamos solo algunos) Compromís, Esquerra Unida, Bloc, Iniciativa y, por supuesto del PSPV- PSOE. Por nuestra parte no faltarán los esfuerzos para que en esta lista esté también el Partido Popular.

ATENTAMENT, PLATAFORMA SALVEM EL CABANYAL