Parlament a Pedreguer al lliurament del premi d’honor al Mèrit Urbanístic 2010

Reunit el Jurat dels Premis d’Honor Vila de Pedreguer, després de deliberar extensament sobre les diferents propostes presentades
Acordà:

CONCEDIR EL DINOVÈ PREMI D’HONOR AL MÈRIT URBANÍSTIC O ARQUITECTÒNIC: A LA PLATAFORMA CÍVICA SALVEM EL CABANYAL

per la seua valuosa tasca social, nascuda de la ciutadania i teixida amb la cohesió del barri, en favor del seu patrimoni arquitectònic i de la seua memòria.

No sols mereixen el premi al mèrit arquitectònic i urbanístic aquells que projecten i creen en este àmbit; també els que treballen per a restaurar i dotar de funcionalitat edificis històrics, els que harmonitzen l’entorn i l’impacte estètic de la construcció amb el benestar social, dignificant la qualitat de vida, i els que preserven la tradició viva que es conjuga en la forma que tenen els nostres pobles, els nostres barris o les nostres ciutats, mai forjada únicament pels capritxos de la immediatesa i el lucre sinó per la necessitat, la usança i la convivència humana traçada any rere any, inclús al llarg de segles o mil·lennis.

Qui rep el premi enguany és un col·lectiu ciutadà que treballa des de fa dotze anys perquè no es destruïsca part d’un poble, perquè els seus habitants no es queden sense la seua vivenda ni el seu mitjà de subsistència i perquè no es desmembre un teixit social consolidat i una tradició ben arrelada.Reunido el Jurado de los Premios de Honor Vila de Pedreguer, después de deliberar extensamente sobre las diferentes propuestas presentadas
Acordó lo siguiente:

CONCEDER EL DECIMONOVENO PREMIO DE HONOR AL MÉRITO URBANÍSTICO O ARQUITECTÓNICO: LA PLATAFORMA CÍVICA SALVEMOS EL CABANYAL

por su valiosa labor social, nacida de la ciudadanía y tejida con la cohesión del barrio, en favor de su patrimonio arquitectónico y de su memoria.

No sólo merecen el premio al mérito arquitectónico y urbanístico aquellos que proyectan y crean en este ámbito, también los que trabajan para restaurar y dotar de funcionalidad edificios históricos, los que armonizan el entorno y el impacto estético de la construcción con el bienestar social, dignificando la calidad de vida, y los que preservan la tradición viva que se conjuga en la forma que tienen nuestros pueblos, nuestros barrios o nuestras ciudades, nunca forjada únicamente por los caprichos de la inmediatez y el lucro sino por la necesidad , la usanza y la convivencia humana trazada año tras año, incluso a lo largo de siglos o milenios.

Quien recibe el premio este año es un colectivo ciudadano que trabaja desde hace doce años para que no se destruya parte de un pueblo, para que sus habitantes no se queden sin su vivienda ni su medio de subsistencia y para que no se desmembre un tejido social consolidado y una tradición bien arraigada .

En 1998 l’Ajuntament de València va aprovar l’avantprojecte de la prolongació de l’avinguda Blasco Ibáñez fins al mar, eixe mateix any sorgix en els barris marítims de la ciutat de València la plataforma cívica Salvem el Cabanyal-Canyamelar que aglutina veïns, comerciants, partits polítics, entitats culturals i esportives, etc. amb l’objectiu de coordinar un gran moviment interclassista i multicultural oposat a estes obres.

La Plataforma Salvem el Cabanyal, com altres plataformes reivindicatives i d’acció de la Comunitat Valenciana, impliquen a milers i milers de ciutadans afectats i sensibilitzats que tenen actualment oberts conflictes generats per l’execució de polítiques de planejaments urbanístics.

A diferència d’altres moviments ciutadans la seva acció és més simbòlica que política. Incentivats per una forta voluntat de participació en la vida pública i l’entorn que els envolta, defensen la conservació del territori, el respecte al medi ambient i la preservació del patrimoni com a llavor d’un desenvolupament equilibrat i sostenible de pobles i ciutats.

Encara que l’espai d’actuació és fonamentalment local (manifestacions, accions artístiques i culturals, rehabilitació de façanes, accions jurídiques…), l’esforç de la Plataforma s’ha guanyat l’opinió pública, el recolzament de la majoria dels mitjans de comunicació, així com el d’altres entitats cíviques i el de la Universitat de València, que advoca per la postura de la conservació, protecció i rehabilitació de la zona. Més enllà ha transcendit a l’àmbit nacional, ha rebut el suport del Govern Central, inclús ha arribat a la Unió Europea.

El sorgiment i evolució de la Plataforma ha permés crear una nova cultura en defensa del patrimoni, la qualitat de vida i la manera de viure-la; una cultura que defensa els valors de pertànyer a una comunitat local, una comunitat xicoteta que sobreviu en un món cada dia més deshumanitzat pels efectes negatius de la globalització. Les noves generacions i nouvinguts al barri han tingut l’oportunitat de créixer i significar-se amb este valuós tresor que és el sentiment d’identitat.

Cal destacar que des de l’any 2000 es celebren en els barris marítims les edicions de “Cabanyal, portes obertes”, una macroexposició que alhora que acull intervencions plàstiques dintre de les cases, convida a tothom a entrar en elles, a conéixer l’arquitectura, a entendre la manera de viure en el barri marítim i, sobre tot, a pensar el problema des de dintre de la mirada del que el patix.

La cultura es transmet de generació en generacional; si es trenca, canvia o destruïx el model de vida en el barri, les relacions entre veïns, el caràcter pluriètnic, les manifestacions artístiques, la xarxa social construïda al llarg dels temps i el patrimoni (que és de tots) s’exhaurirà enfront d’una nova configuració del barri, posseït per una trama urbana asèptica i monstruosa. Les accions de la plataforma al llarg dels anys han enfortit la seua singularitat cultural, el sentiment d’identitat i de pertànyer a una comunitat local específica.

Dotze anys d’esforç, reivindicacions i malson esgoten al més valent, però suposen un pas important per tal de aconseguir una societat reflexiva i crítica que obtinga majors quotes de democràcia per decidir quin i com ha de ser el seu futur. El desig d’este premi és espentar l’ànim i donar alé:

Doncs per la gran llavor de sensibilització, defensa i divulgació de l’estil de vida del poble mariner de València. Per la valuosíssima tasca social, nascuda de la ciutadania i teixida amb la cohesió del barri en favor de la seua identitat i dels seus drets patrimonials i històrics. Per la lluita constant de unes famílies que volen preservar un valor que, transcendint l’habitatge i l’urbanisme, entra en el terreny del respecte i la memòria. Per la ferma defensa del patrimoni arquitectònic del Cabanyal, únic, diferent i necessari, també nosaltres volem salvar-lo.