Manifest conjunt de les associacions de veïns i de la Plataforma Salvem el Cabanyal

Davant de la polèmica que ha sorgit des que el senyor Calabuig participara el diumenge en els desdejunis de l’Agència EFE la A.VV. Cabanyal – Canyamelar, la A.VV Pavimar i la Plataforma Salvem El Cabanyal Canyamelar – Cap de França

MANIFESTEN

 1. Que tant la Plataforma com les associacions de Veïns sempre han estat obertes al diàleg i a participar en totes les iniciatives per a trobar una solució al problema que vivim des de 1998, per un planejament urbà que respecte a les persones i al patrimoni.No ha sigut possible trobar un lloc en comú amb el PP, que és el partit que té la direcció de l’Administració Pública Local i autonòmica. El conflicte urbanístic que estem patint ho ha creat l’equip de govern del Partit Popular i és imprescindible començar de nou, des de zero.Ante la polémica que ha surgido desde que el señor Calabuig participara el domingo en los desayunos de la Agencia EFE la A.VV. Cabanyal – Canyamelar, la A.VV Pavimar y la Plataforma Salvem El Cabanyal Canyamelar – Cap de França

  MANIFIESTAN

   1. Que tanto la Plataforma como las Asociaciones de Vecinos siempre han estado abiertas al diálogo y a participar en todas las iniciativas para encontrar una solución al problema que vivimos desde 1998, por un planeamiento urbano que respete a las personas y al patrimonio.
    No ha sido posible encontrar un lugar en común con el PP, que es el partido que tiene la dirección de la Administración Pública Local y Autonómica. El conflicto urbanístico que estamos sufriendo lo ha creado el equipo de gobierno del Partido Popular y es imprescindible comenzar de nuevo, desde cero.

 2. Si des del PSPV o qualsevol altra instància es planteja un nou planejament urbanístic amb participació ciutadana: Govern Local + Autonòmic + Central + Partits Polítics + Federació d’associacions de Veïns + Associacions de Veïns del Cabanyal – Canyamelar+ Plataforma Salvem El Cabanyal + Organitzacions de comerciants + Sindicats + …, les organitzacions firmants d’este manifest estaran disposades a participar des del primer moment i amb el millor ànim constructiu.
 3. Les organitzacions firmants estem totalment en contra del projecte que es va aprovar en 2001, en contra de la destrucció de 1.651 vivendes (700 edificis). Estem en contra de la planificació aprovada en el 2001 perquè és antisocial, antieconòmica i perquè destrueix el patrimoni i la memòria històrica, a més d’il·legal.
 4. Un altre projecte de regeneració i rehabilitació del Cabanyal – Canyamelar és possible: un projecte construït entre tots, un projecte de tots. Creiem que la proposta del senyor Calabuig anava en esta direcció. Si el senyor Calabuig planteja un pla de participació ciutadana, partint des de zero, sense cap decisió presa “a priori”, nosaltres estem disposats a treballar des del primer dia pel futur, pel progrés.
 5. Estem convençuts que un pla amb participació ciutadana, consensuat entre tots sense exclusions, estaria en marxa en molt poc de temps, el futur del Cabanyal començaria en molt pocs mesos.

Atentament,

Plataforma Salvem El Cabanyal – Canyamelar – Cap de França
A.VV. Cabanyal Canyamelar
A.VV. Pavimar

 • Si desde el PSPV o cualquier otra instancia se plantea un nuevo planeamiento urbanístico con participación ciudadana: Gobierno Local + Autonómico + Central + Partidos Políticos + Federación de Asociaciones de Vecinos + Asociaciones de Vecinos del Cabanyal – Canyamelar+ Plataforma Salvem El Cabanyal + Organizaciones de comerciantes + Sindicatos + …, las organizaciones firmantes de este manifiesto estarán dispuestas a participar desde el primer momento y con el mejor ánimo constructivo.
 • Las organizaciones firmantes estamos totalmente en contra del proyecto que se aprobó en 2001, en contra de la destrucción de 1.651 viviendas (700 edificios).
  Estamos en contra de la planificación aprobada en el 2001 porque es antisocial, antieconómica y porque destruye el patrimonio y la memoria histórica, además de ilegal.
 • Otro proyecto de regeneración y rehabilitación del Cabanyal – Canyamelar es posible: un proyecto construido entre todos, un proyecto de todos. Creemos que la propuesta del señor Calabuig iba en esta dirección. Si el señor Calabuig plantea un plan de participación ciudadana, partiendo desde cero, sin ninguna decisión tomada “a priori”, nosotros estamos dispuestos a trabajar desde el primer día por el futuro, por el progreso.
 • Estamos convencidos que un plan con participación ciudadana, consensuado entre todos sin exclusiones, estaría en marcha en muy poco tiempo, el futuro del Cabanyal comenzaría en muy pocos meses.

Atentamente:

Plataforma Salvem El Cabanyal – Canyamelar – Cap de França
A.VV. Cabanyal Canyamelar
A.VV. Pavimar