Ens tornen a tancar Facebook

Hem tornat a Facebook en un nou compte

El divendres passat per segona vegada aquest any ens han inhabilitat nostre Facebook. Estem en contacte amb l’empresa perquè ens tornen a donar d’alta. És curiós que justament ara que entrem a les nostres jornades de Portes Obertes, ens prohibeixin la comunicació amb els 5.000 amics que teníem. De qui serà la mà negra?

Hemos vuelto a Facebook con un nuevo grupo

El viernes pasado por segunda vez este año nos han inhabilitado nuestro Facebook. Estamos en contacto con la empresa para que nos vuelvan a dar de alta. Es curioso que justamente ahora que entramos en nuestras jornadas de Portes Obertes, nos prohíban la comunicación con los 5.000 amigos que teníamos. ¿De quién será la mano negra?

Today for the second time this year we have disabled our Facebook. We are in contact with the company for us to re-enlist.