Informe Advocacia de l’Estat sobre les llicències d’obres en el Cabanyal

INFORMEINFORME
INFORME