Crida a les persones que van presenciar els fets del 6 d’abril

LA PLATAFORMA FA UN CRIDA A LES PERSONES QUE VAN PRESENCIAR ELS FETS DEL 6 D’ABRIL DEL 2010. EL 22 DE SETEMBRE SE CELEBRARÀ JUÍ A CAUSA D’UNA DENÚNCIA DE LA POLICIA LOCAL. EN LA DENÚNCIA FIGUREN MÉS DE 30 PERSONES ENCAUSADES.

Diverses persones que van participar el dia 6 d’abril del 2010 en els actes de resistència veïnal, per a evitar que es produira el derrocament de vivendes pertanyents al Conjunt Històric Protegit del barri del Cabanyal, han rebut citacions per a ser jutjades el pròxim 22 de setembre. La denúncia que origina este juí és de la policia local de València, en document adjunt.LA PLATAFORMA HACE UN LLAMAMIENTO A LAS PERSONAS QUE PRESENCIARON LOS HECHOS DEL 6 DE ABRIL DE 2010. EL 22 DE SEPTIEMBRE SE CELEBRARÁ JUICIO, DEBIDO A UNA DENUNCIA DE LA POLICÍA LOCAL. EN LA DENUNCIA FIGURAN MÁS DE 30 PERSONAS ENCAUSADAS.

Varias personas que participaron el día 6 de abril de 2010 en los actos de resistencia vecinal, para evitar que se consumase el derribo de viviendas pertenecientes al Conjunto Histórico Protegido del barrio del Cabanyal, han recibido citaciones para ser juzgadas el próximo 22 de septiembre. La denuncia que origina este juicio es de la policia local de Valencia, en documento adjunto.

La Plataforma Salvem El Cabanyal realitza un crida a totes les persones que van estar presents en el lloc dels fets el dia 6 d’abril del 2010 i que van presenciar el QUE VA OCÓRRER perquè es posen en contacte amb la Plataforma en el correu plataforma@cabanyal.com amb l’objecte de poder prestar declaració com a testimonis dels fets tal com els van veure i viure.

En document adjunt vos remetem la citació judicial en què es transcriu la denúncia de la policia local i on consta els noms de tots els veïns identificats per la policia.

Una vegada més la Plataforma Salvem El Cabanyal denúncia l’actuació del Govern Municipal, del PP, com a únic responsable dels difícils moments viscuts per tots, causant patiment i destrucció gratuïts l’únic objectiu dels quals va ser posar de manifest un autoritarisme molt al marge dels principis que regixen en qualsevol manual de bon govern. I esta vegada la denúncia la fem després de conéixer l’última SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (de 28 de juliol del 2010).

En la pàgina web www.cabanyal.com podeu llegir el text integre de la sentència del TC en el que es desautoritza qualsevol acte de destrucció patrimonial (com els viscuts el 6 i 8 d’abril del 2010) en tot l’àmbit del Conjunt Històric del Cabanyal – Canyamelar.

Els fets succeïts el 6 i 8 d’abril mai van d’haver-se produït i tota la responsabilitat és del Partit Popular, el temps i les decisions judicials del més alt tribunal així ho han anat demostrant.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (sentència de 28 de juliol de 2010) DENEGA RECURS AJUNTAMENT I CONFIRMA L’ORDEN DEL MINISTERI DE CULTURA EN TOT L’ÀMBIT DEL CONJUNT HISTÒRIC PROTEGIT.

Tota la informació: vídeos, sentència… a: www.cabanyal.com

La Plataforma Salvem El Cabanyal realiza un llamamiento a todas las personas que estuvieron presentes en el lugar de los hechos el día 6 de abril de 2010 y que presenciaron lo QUE OCURRIÓ para que se pongan en contacto con la Plataforma en el correo plataforma@cabanyal.com con el objeto de poder prestar declaración como testigos de los hechos tal y como los vieron y vivieron.

En documento adjunto os remitimos la citación judicial en la que se transcribe la denuncia de la policía local en la que consta los nombres de todos los vecinos identificados.

Una vez más la Plataforma Salvem El Cabanyal denuncia la actuación del Gobierno Municipal, del PP, en aquellos días de abril como único responsable de los difíciles momentos vividos por todos, causando sufrimiento y destrucción gratuitos, cuyo único objetivo fue poner de manifiesto un autoritarismo muy al margen de los principios que rigen en cualquier manual de buen gobierno. Y esta vez la denuncia la hacemos después de conocer el último AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 28 de julio de 2010. En la página web www.cabanyal.com podéis leer el texto integro del Auto del TC en el que se desautoriza cualquier acto de destrucción patrimonial (como los vividos el 6 y 8 de abril de 2010) en todo el ámbito del Conjunto Histórico del Cabanyal – Canyamelar.

Los hechos acontecidos el 6 y 8 de abril nunca debieron haberse producido y toda la responsabilidad es del Partido Popular, el tiempo y las decisiones judiciales del más alto tribunal así lo han ido demostrando.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (AUTO DE 28 DE JULIO DE 2010) DENIEGA RECURSO AYUNTAMIENTO Y CONFIRMA PARALIZACIÓN EN TODO ÁMBITO CONJUNTO HISTÓRICO PROTEGIDO.

Toda la información: vídeos, sentencia, etc. en www.cabanyal.com