Comunicat de la Plataforma

Davant la possible confusió que s’ha pogut produir en l’opinió pública d’esta ciutat, i en el barri del Cabanyal en particular, per la utilització del nom  “SALVEM EL CABANYAL” que forma part de la publicitat de la manifestació convocada per un grup d’ultradreta,

Volem manifestar el següent

  1. Respectem el dret de tots els ciutadans a manifestar les seues opinions, utilitzant per a això les vies legals previstos per la Constitució.
  2. Encara que resulte obvi, volem deixar clar que la Plataforma Salvem el Cabanyal res té a veure amb la convocatòria d’esta manifestació, a pesar que s’utilitze el nostre nom en la seua publicitat.
  3. Les solucions que reclamen els convocants de la dita manifestació, tal com apareix en la seua pàgina web, són idèntiques a les que defén l’equip de govern del Partit Popular en l’Ajuntament de València, per a justificar la destrucció del nostre barri. Igualment plenes de xenofòbia e intolerància.
  4. Des de la Plataforma Salvem el Cabanyal denunciem, una vegada més, l’abandó del barri i l’assetjament del veïnat pels responsables municipals.
  5. Reclamem la posada en marxa d’una política de rehabilitació i regeneració integral que acabe amb este procés de degradació dirigida pel propi govern municipal.

Atentament Plataforma Salvem El Cabanyal – Canyamelar – Cap de FrançaDelante de la posible confusión que se ha podido producir en la opinión pública de esta ciudad, y en el barrio del Cabañal en particular, por la utilización del nombre “SALVEM EL CABAÑAL” que forma parte de la publicidad de la manifestación convocada por un grupo de ultraderecha,

Queremos manifestar lo siguiente:

  1. Respetamos el derecho de todos los ciudadanos a manifestar sus opiniones, utilizando para eso las vías legales previstas por la Constitución.
  2. Aunque resulte obvio, queremos dejar claro que la Plataforma Salvem El Cabañal nada tiene que ver con la convocatoria de esta manifestación, a pesar de que se utilice nuestro nombre en su publicidad.
  3. Las soluciones que reclaman los convocantes de dicha manifestación, tal como aparece en su página web, son idénticas a las que defiende el equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, para justificar la destrucción de nuestro barrio. Igualmente llenas de xenofobia e intolerancia.
  4. Desde la Plataforma Salvem El Cabañal denunciamos, una vez más, el abandono del barrio y el asedio a los vecinos por los responsables municipales.
  5. Reclamamos la puesta en marcha de una política de rehabilitación y regeneración integral que acabe con este proceso de degradación dirigida por el propio gobierno municipal.

Atentament Plataforma Salvem El Cabanyal – Canyamelar – Cap de França