Reportatge sobre el Cabanyal a El Periódico de Catalunya

Baix el títol Cabanyal, Un Patrimonio Amenazado, Maria Josep Serra signa un reportatge al qual es dona veu als veïns del barri. Publicat a El Periódico de Catalunya.Bajo el título Cabanyal, Un Patrimonio Amenazado, Maria Josep Serra firma un reportaje en el que se da voz a vecinos del barrio. Publicado en El Periódico de Catalunya.

I una cosa nova

També pots trobar aquest document al nostre magatzem d’arxius en Box.net, que encara està en fase de proves. Prompte intentarem que tot el mon puga col·laborar amb nosaltres enviant les seves fotos i documents sobre el Cabanyal. A veure què vos pareix!

Y una cosa nueva

También puedes encontrar este documento en nuestro almacén de archivos en Box.net, que todavía está en fase de pruebas. Pronto pondremos en marcha una página para que puedas colaborar con nosotros enviando tu material acerca del Cabanyal.