La directora general d’Arquitectura i Política de Vivenda visita El Cabanyal

La directora general d’Arquitectura i Política de Vivenda, Anunciació Romero, visita El Cabanyal

Demà, divendres 21 de maig del 2010, la directora general d’Arquitectura i Política de Vivenda visitarà El Cabanyal durant tot el dia. A la vesprada farà una conferència sobre la política de rehabilitació del Govern i la seua aplicació pràctica en el Cabanyal – Canyamelar – Cap de França.

En la seua intervenció parlarà sobre els punts següents:

 1. La política de rehabilitació del Govern.
  • Rehabilitació com el millor mètode de dinamització social en aquelles zones que presenten majors elements de debilitat, com són els centres històrics, els barris i centres degradats o amb edificis afectats per problemes estructurals
  • Garantir l’atenció detallada als ciutadans en la seua relació amb l’accés o la rehabilitació de les seues vivendes, per mitjà de l’establiment d’oficines o finestretes d’informació i d’ajuda en la gestió, coordinades per les comunitats autònomes.
 2. Les ajudes del govern a disposició del barri del Cabanyal. El conveni amb la Generalitat Valenciana. Contingut i possibilitats.
 3. Perspectives de futur i elements singulars del Cabanyal sobre els quals podria actuar-se

La directora general de Arquitectura y Política de Vivienda, Anunciación Romero, visita El Cabanyal.

Mañana, viernes 21 de mayo de 2010, la Directora General de Arquitectura y Política de Vivienda visitará El Cabanyal durante todo el día. Por la tarde dará una conferencia sobre la política de rehabilitación del Gobierno y su aplicación práctica en el Cabanyal – Canyamelar – Cap de França.

En su intervención hablará sobre los siguientes puntos:

 1. La política de rehabilitación del Gobierno.
  • Rehabilitación como el mejor método de dinamización social en aquellas zonas que presentan mayores elementos de debilidad, como son los centros históricos, los barrios y centros degradados o con edificios afectados por problemas estructurales
  • Garantizar la atención pormenorizada a los ciudadanos en su relación con el acceso o la rehabilitación de sus viviendas, mediante el establecimiento de oficinas o ventanillas de información y de ayuda en la gestión, coordinadas por las comunidades autónomas.
 2. Las ayudas del gobierno a disposición del barrio del Cabanyal. El convenio con la Generalitat Valenciana. Contenido y posibilidades.
 3. Perspectivas de futuro y elementos singulares del Cabanyal sobre los que podría actuarse


Activitats i horaris previstos:

 • La visita començarà a les 12:45 h. des de l’edifici de la Llotja. Encreuament carrer Éugenia Vinyes amb travessia Pescadors
 • A les 17 h. S’iniciarà un segon recorregut per tot el barri. Encreuament carrer Reina amb Travessia Pescadors
 • A les 19 h. En el TEATRE LA ESTRELLA, carrer dels Ángeles, 33 (963 717 384) començarà la conferència de la directora general.

Nota:
Al finalitzar el recorregut pel Cabanyal, i abans de la conferència, la directora general atendrà preguntes de la premsa.

ATENTAMENT:

PLATAFORMA SALVEM EL CABANYAL – CANYAMELAR – CAP DE FRANÇA,
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES CABANYAL-CANYAMELAR,
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES PAVIMAR
Actividades y horarios previstos:

 • La visita comenzará a las 12:45 h. desde el edificio de la Lonja. Cruce calle Éugenia Vinyes con travesía Pescadores
 • A las 17 h. se iniciará un segundo recorrido por todo el barrio. Cruce calle Reina con Travesía Pescadores
 • A las 19 h. en el TEATRO LA ESTRELLA, c/ Los Ángeles, 33 Calle de los Ángeles, 33 (963 717 384) comenzará la conferencia de la Directora General.

Nota:
Al finalizar el recorrido por El Cabanyal, y antes de la conferencia, la Directora General atenderá preguntas de la prensa.

ATENTAMENTE:
PLATAFORMA SALVEM EL CABANYAL – CANYAMELAR – CAP DE FRANÇA,
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES CABANYAL-CANYAMELAR,
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES PAVIMAR