Recolzament del Sindicat d’Estudiants

Declaració del Sindicat d’Estudiants davant la repressió i els enderrocaments al barri del Cabanyal:

El Sindicat d’Estudiants es solidaritza per complet amb la lluita del veïns del Cabanyal i de la plataforma Salvem el Cabanyal i els felicitem per haver aconseguit detindre els enderrocaments amb l’esforç i la lluita organitzada de tots els veïns i simpatitzants, una vegada més s’ha demostrat que la lluita es l’únic camí!

Des del Sindicat d’Estudiants rebutgem per complet l’actitud despòtica, fanfarrona i corrompuda de l’ajuntament del PP a més de denunciar la repressió brutal que varen patir els veïns i manifestants en defensa dels seus drets democràtics per part de la policia municipal i el cos nacional de policia, ambdós amb un ensanyament aberrant.Declaración del Sindicat d’Estudiants ante la represión y los derribos en el barrio del Cabanyal:

El Sindicat d’Estudiants se solidariza por completo con la lucha de los vecinos del barrio del Cabanyal y de la plataforma Salvem el Cabanyal y los felicitamos por haber conseguido detener los derribos, gracias al esfuerzo y la lucha organizada de todos los vecinos y simpatizantes, una vez más s’ha demostrado que la lucha se l’único camino!

Desde el Sindicat d’Estudiants rechazamos por completo la actitud despótica, fanfarrona y corrupta del ayuntamiento del PP, además de denunciar la represión brutal que sufrieron los vecinos y manifestantes en defensa de sus derechos democráticos por parte de la policía municipal y el cuerpo nacional de policía, ambos con un ensañamiento aberrante.

A més ens adherim i recolzem a les reivindicacions dels veïns per a defensar el seu dret de mantindre les seues cases i el propi barri en peu i lluitar per un pla de rehabilitació del barri rajola per rajola sense cap enderrocament i dirigit per ells mateixos, necessari més que mai, per la deixadesa premeditada del govern municipal per a desvirtuar i crear una visió dels veïns davant la societat de deixalles socials que malviuen a un barri deteriorat per culpa d’ells mateixos per tal de convertir a les pròpies víctimes en culpables.

El Sindicat d’Estudiants del País Valencià s’ofereix per complet a la plataforma Salvem el Cabanyal per a estendre la lluita, proposem a la plataforma fer actes a IES per a explicar quina es la verdadera situació a més de fer una campanya d’arreplegada de firmes per a fer una crida de solidaritat i lluita en defensa del Cabanyal a tota la societat del País Valencià.i també a la de l’Estat espanyol.

Prou d’enderrocaments i de repressió policial al barri del Cabanyal! Salvem el Cabanyal!

Sindicat d’Estudiants del País Valencià.

Además nos adherimos y apoyamos a las reivindicaciones de los vecinos para defender su derecho de mantener sus casas y el propio barrio en pie y luchar por un plan de rehabilitación del barrio, baldosa por baldosa, sin ningún derribo y dirigido por ellos mismos, necesario más que nunca por la dejadez premeditada del gobierno municipal, con el objetivo de desvirtuar a los vecinos y crear una visión ante la sociedad de ser desechos sociales que malviven en un barrio deteriorado por su culpa, convertiendo a las propias víctimas en culpables.

El Sindicat d’Estudiants del País Valenciano se ofrece por completo a la plataforma Salvem el Cabanyal para extender la lucha. Proponemos a la plataforma realitzar actos en IES para explicar cual es la verdadera situación, además de hacer una campaña de recogida de firmas para hacer un llamamiento de solidaridad y lucha en defensa del Cabanyal a toda la sociedad del País Valenciano y también a la del Estado Español.

¡Basta de derribos i de represión policial en el barrio del Cabanyal! ¡Salvem el Cabanyal!

Sindicat d’Estudiants del País Valenciano.