Els Batecs del Cabanyal

La història d’un barri no s’esborra per decret de la nit al dia, i menys si aquest barri és el Cabanyal, el barri mariner més singular de la ciutat de València, l’antic barri dels pescadors. El 1993 el govern valencià declara bé d’interès cultural el Cabanyal, pel valor de la seva trama urbana i de l’arquitectura popular i eclèctica del seu conjunt històric. Per qüestions polítiques, el pla de protecció i reforma no es concreta fins a l’any 2001, quan l’Ajuntament de València aprova prolongar fins al mar l’avinguda Blasco Ibáñez, fet que comporta la demolició de mil sis-centes cases i la fractura del barri en dos.