Manifest llegit a la concentració “Pel futur i el progrés”

8-11-2008
NO A LES DEMOLICIONS DE LES CASES DEL CARRER SANT PERE.

La A.V. Cabanyal-Canyamelar, la A.V. Pavimar i la Plataforma Salvem el Cabanyal organitzacions convocants de l’acte
Volem dir-vos que, vosaltres, els que heu vingut ací hui sou els imprescindibles per començar a construir un nou futur. I que:

Estem d’acord en tota la resistència i lluita per un pla de rehabilitació sense destrucció del barri i ens oposem a les demolicions indiscriminades. En definitiva, a la destrucció del patrimoni i a la injustícia social. Que denunciem que l’únic propòsit de l’Ajuntament és crear solars que actuïn com un element degradant del barri. El que s’estan gastant en estes demolicions es podria invertir en la rehabilitació del Cabanyal. Que

Som resistents i testimonis de la destrucció del patrimoni valencià: de les alqueries del Pouet a Campanar, de la destrucció de la Punta, de la destrucció de l’Horta. Una vegada més ens enfrontem a la decisió de l’Ajuntament de continuar destruint el Patrimoni Valencià, el del Cabanyal.8-11-2008
NO A LES DEMOLICIONS DE LES CASES DEL CARRER SANT PERE.

La A.V. Cabanyal-Canyamelar, la A.V. Pavimar i la Plataforma Salvem el Cabanyal organitzacions convocants de l’acte
Volem dir-vos que, vosaltres, els que heu vingut ací hui sou els imprescindibles per començar a construir un nou futur. I que:

Estem d’acord en tota la resistència i lluita per un pla de rehabilitació sense destrucció del barri i ens oposem a les demolicions indiscriminades. En definitiva, a la destrucció del patrimoni i a la injustícia social. Que denunciem que l’únic propòsit de l’Ajuntament és crear solars que actuïn com un element degradant del barri. El que s’estan gastant en estes demolicions es podria invertir en la rehabilitació del Cabanyal. Que

Som resistents i testimonis de la destrucció del patrimoni valencià: de les alqueries del Pouet a Campanar, de la destrucció de la Punta, de la destrucció de l’Horta. Una vegada més ens enfrontem a la decisió de l’Ajuntament de continuar destruint el Patrimoni Valencià, el del Cabanyal. Que

El poder municipal, com es costum, falta a la veritat. Ara per justificar les demolicions se’ns diu que la CASA DE LA PALMERA “mai no ha estat protegida”. Aquest edifici, al costat d’uns altres 29 que pretenen enderrocar per a la construcció del denominat bulevard Sant Pere que no és cap altra cosa que un carrer que va “de cap lloc a cap part”, està protegit pel PGOU amb un Nivell de protecció 2. El 50% dels edificis, d’aquest absurd bulevard, estan protegits amb el mateix nivell. Que

El carrer Sant Pere és el carrer més antic del barri i en ell es troba la major concentració d’edificis protegits i per tant hauria d’haver estat objecte d’un tractament singular. Ironia no els falta quan l’autodenominen “especial de protecció”.

Segons diuen les ordenances del PGOU, “S’INCLOUEN EN EL NIVELL DE PROTECCIÓ 2 ELS EDIFICIS QUE PEL SEU VALOR HISTÒRIC O ARTÍSTIC HAN DE SER CONSERVATS, ALMENYS PARCIALMENT, PRESERVANT ELS ELEMENTS DEFINITORIS DE la SEVA ESTRUCTURA ARQUITECTÒNICA I/O AQUELLS ELEMENTS CONSTRUCTIUS SINGULARS DE VALOR QUE EXISTEIXIN A L’IMMOBLE”.

Per tant el 50% d’aquests edificis, segons el PGOU, haurien de ser conservats pel seu valor històric i artístic. La resta haurien de ser conservats i rehabilitats, senzillament perquè en el seu conjunt conformen la identitat del barri. Que

Molts veïns de la Ciutat de València i el barri del Cabanyal demanem des de fa anys que s’obrin vies de participació ciutadana, i hem utilitzat aquells pocs que l’ordenació jurídica i el govern municipal ens han permès.

El futur passa per una nova forma de fer política i per a això és necessari comptar amb una ciutadania activa i participativa, una ciutadania com la que s’ha reunit ací hui.

Les organitzacions convocants volem dir-vos que vosaltres, els que heu vingut ací hui, sou els imprescindibles per començar a construir un nou futur. Que

El poder municipal, com es costum, falta a la veritat. Ara per justificar les demolicions se’ns diu que la CASA DE LA PALMERA “mai no ha estat protegida”. Aquest edifici, al costat d’uns altres 29 que pretenen enderrocar per a la construcció del denominat bulevard Sant Pere que no és cap altra cosa que un carrer que va “de cap lloc a cap part”, està protegit pel PGOU amb un Nivell de protecció 2. El 50% dels edificis, d’aquest absurd bulevard, estan protegits amb el mateix nivell. Que

El carrer Sant Pere és el carrer més antic del barri i en ell es troba la major concentració d’edificis protegits i per tant hauria d’haver estat objecte d’un tractament singular. Ironia no els falta quan l’autodenominen “especial de protecció”.

Segons diuen les ordenances del PGOU, “S’INCLOUEN EN EL NIVELL DE PROTECCIÓ 2 ELS EDIFICIS QUE PEL SEU VALOR HISTÒRIC O ARTÍSTIC HAN DE SER CONSERVATS, ALMENYS PARCIALMENT, PRESERVANT ELS ELEMENTS DEFINITORIS DE la SEVA ESTRUCTURA ARQUITECTÒNICA I/O AQUELLS ELEMENTS CONSTRUCTIUS SINGULARS DE VALOR QUE EXISTEIXIN A L’IMMOBLE”.

Per tant el 50% d’aquests edificis, segons el PGOU, haurien de ser conservats pel seu valor històric i artístic. La resta haurien de ser conservats i rehabilitats, senzillament perquè en el seu conjunt conformen la identitat del barri. Que

Molts veïns de la Ciutat de València i el barri del Cabanyal demanem des de fa anys que s’obrin vies de participació ciutadana, i hem utilitzat aquells pocs que l’ordenació jurídica i el govern municipal ens han permès.

El futur passa per una nova forma de fer política i per a això és necessari comptar amb una ciutadania activa i participativa, una ciutadania com la que s’ha reunit ací hui.

Les organitzacions convocants volem dir-vos que vosaltres, els que heu vingut ací hui, sou els imprescindibles per començar a construir un nou futur.