Comunicat Casa de la Palmera

La Plataforma Salvem El Cabanyal Canyamelar vol posar de manifest:

  1. Salvem El Cabanyal mai ha negociat ni defensat cap casa en particular. Salvem El Cabanyal defensa la integritat del Patrimoni Històric en el seu conjunt.
  2. Salvem El Cabanyal sempre ha reivindicat UN PLA DE REHABILITACIÓ INTEGRAL amb la participació de tots els estaments socials afectats.
  3. Salvem El Cabanyal mai ha participat en cap conversa ni reunió amb Grau en la qual s’hagi tractat el tema de la “casa de la palmera” independentment de les altres cases.
  4. Davant propostes de cultura, art i progrés social utilitzen, una vegada més, la destrucció i la degradació provocada pel nostre ajuntament.
  5. Ens hem convertit en el referent de progrés i futur, mentre que l’Ajuntament de València és el referent de destrucció, degradació i especulació.
  6. La “casa de la palmera” va ser comprada al seu propietari en l’any 2005 per AUMSA, encara no estava constituïda Cabanyal 2010. Ens va sorprendre, en el seu moment, el preu que van pagar 300.000 euros (tenim l’acta notarial enviada als inquilins perquè pogueren exercir el seu dret a tempteig) EL DOBLE DEL QUE VENIEN OFERINT ABANS I ARA.
  7. Salvem El Cabanyal vol comunicar que fins ara són SET els edificis enderrocats en el carrer Sant PERE, tots ells de propietat municipal. Salvem El Cabanyal no vol enfrontaments amb els antidisturbis ja que es tracta de propietats municipals i no tindríem gaire resistència.
  8. Fins al present cap propietari organitzat a la Plataforma no s’ha vist obligat a abandonar la seua casa.
  9. La demolició i ruïna de la casa és l’ÚNICA RESPOSTA que l’administració municipal ha volgut donar després de l’èxit de les activitats en Portes Obertes del col·lectiu social Salvem el Cabanyal.

La Plataforma Salvem El Cabanyal Canyamelar quiere poner de manifiesto:
Salvem El Cabanyal nunca ha negociado ni defendido ninguna casa en particular. Salvem El Cabanyal defiende la integridad del Patrimonio Histórico en su conjunto.
Salvem El Cabanyal siempre ha reivindicado UN PLAN DE REHABILITACIÓN INTEGRAL con la participación de todos los estamentos sociales afectados.
Salvem El Cabanyal nunca ha participado en ninguna conversación ni reunión con Grau en la que se haya tratado el tema de “la casa de la palmera” independientemente de las otras casas.
Frente a propuestas de cultura y arte y progreso social utilizan, una vez más, la destrucción y la degradación provocada por nuestro ayuntamiento.
Nos hemos convertido en el referente de progreso y futuro, mientras que el Ayuntamiento de Valencia es el referente de destrucción, degradación y especulación.
La casa de la palmera fue comprada a su propietario en el año 2005 por AUMSA, todavía no estaba constituida Cabanyal 2010. Nos sorprendió, en su momento, el precio que pagaron 300.000 euros (tenemos el acta notarial enviada a los inquilinos para que pudieran ejercer su derecho a tanteo) EL DOBLE DE LO QUE VENÍAN OFRECIENDO ANTES Y AHORA.
Salvem El Cabanyal quiere comunicar que hasta ahora son SIETE los edificios derribados en la calle San Pedro, todos ellos propiedad municipal. Salvem El Cabanyal no quiere enfrentamientos con los antidisturbios ya que se trata de propiedades municipales y no tendríamos mucha resistencia.
Hasta el presente ningún propietario organizado en la Plataforma se ha visto obligado a abandonar su casa.
El derribo de la casa es la ÚNICA RESPUESTA que la administración municipal ha querido dar tras el éxito de las actividades en Portes Obertes del colectivo social Salvem el Cabanyal.