Museu a la fresca. Portes Obertes 2008

Museu a la Fresca és una instal·lació que recopila dos projectes realitzats en els anys 2001 i 2005. La idea sorgeix a partir d’escrits de 1921 de Blasco Ibáñez quan València li rendeix una setmana d’homenatge. Aquests dies va proposar a l’Ajuntament de la ciutat, “la creació d’un museu que perpetués la vida valenciana”. 

“Nosaltres tots tenim l’obligació de treballar pel nostre passat perquè no es perdi”

Blasco Ibáñez.

Museu a la Fresca és una instal·lació que recopila dos projectes realitzats en els anys 2001 i 2005. La idea sorgeix a partir d’escrits de 1921 de Blasco Ibáñez quan València li rendeix una setmana d’homenatge. Aquests dies va proposar a l’Ajuntament de la ciutat, “la creació d’un museu que perpetués la vida valenciana” Amb l ‘ampliació al mar de l’Avinguda que porta el seu nom, no només es perdrà un vestigi únic arquitectònic sinó també, part dels seus costums, de les seves tradicions i del seu passat.

Des d’una perspectiva múltiple i diversa, a partir de diversos testimonis, es presenta la possibilitat de reconstruir un moment que caracteritzen la quotidianitat dels veïns del barri del Cabanyal. El projecte pretén d’una banda, conservar alguns d’aquests costums, i d’altra, crear un espai de reflexió, on l’espectador contempli les esmentades tradicions des de l’interior d’un habitatge com si es tractés de “un museu que perpetués la vida valenciana”.

Des d’una perspectiva múltiple i diversa, a partir de diversos testimonis, es presenta la possibilitat de reconstruir un moment que caracteritzen la quotidianitat dels veïns del barri del Cabanyal. El projecte pretén d’una banda, conservar alguns d’aquests costums, i d’altra, crear un espai de reflexió, on l’espectador contempli les esmentades tradicions des de l’interior d’un habitatge com si es tractés de “un museu que perpetués la vida valenciana”.